Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Združenie STORM, program ZÓNA, Sereď

Adresa:
Garbiarska 18 , Sereď
Mobil:
0905 943 229
Popis:
zona_storm@gmail.com Program ZÓNA Združenia STORM ponúka služby nízkoprahového kontaktného centra určeného pre injekčných užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise, rodiny a blízke osoby injekčných užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise a obyvateľom mesta Sereď. Program ZÓNA Združenia STORM vychádza z prístupu Harm Reduction (znižovanie rizík/škôd), ochrany verejného zdravia, nízkoprahovej filozofie a venuje sa sekundárnej prevencii. Pracovníci poskytujú pomoc klientom, ktorí sa pokúšajú stabilizovať a/alebo zlepšiť svoju situáciu, minimalizovať škody vznikajúce z rizikového správania, znížiť riziko krvou prenosných (hepatitída typu B a C, HIV/AIDS a iné) a pohlavných ochorení (kvapavka, syfilis, HIV/AIDS a iné), motivovať ich k zmene. Služby sú klientom programu poskytované anonymne a bezplatne. Združenie STORM sa od roku 2002 venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction a na základe nízkoprahových princípov. Prevádzkuje stabilné programy a venuje sa aj osvetovej činnosti.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava