Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Združenie STORM, program KROK VPRED, Nitra

Adresa:
Nedbalova 17 , Nitra , 949 01
Mobil:
0905 943 229
Popis:
krokvpred.storm@gmail.com Program KROK VPRED Združenia STORM prostredníctvom terénnej sociálnej práce znižuje riziká vyplývajúce s užívania drog a práce v sex-biznise. Program KROK VPRED realizuje výmenu a distribúciu injekčných striekačiek, sociálne, zdravotné a právne poradenstvo a iné ďalšie služby. Viac informácii na zdruzeniestorm.sk. Združenie STORM sa od roku 2002 venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction a na základe nízkoprahových princípov. Prevádzkuje stabilné programy a venuje sa aj osvetovej činnosti.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava