Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Gréckokatolícka charita

Adresa:
Pod Táborom 33 , Prešov , 080 01
Telefón:
051/7723970
Popis:
gkcharita@gkcharita-po.sk Útulok EFFETA a nocľaháreň ARCHA Zodp. osoba: Rudolf Bača Tel.: 051 / 772 16 97 E-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk Mobil: 0904 738 361 Domov nádeje Zodp. osoba: Ing. Božek Branislav, Tel.: 051/7723709, E-mail: domovnadeje@gkcharita-po.sk, Adresa: Jarková 79, Prešov 080 01 Klub Kahan Zodpovedná osoba: Marek Barabas, Tel.: 051/7723709, E-mail: klubkahan@gkcharita-po.sk, Adresa: Jaroková 79, 080 01 Prešov Sociálne centrum, Nízkoprahové denné centrum, Redakcia časopisu CESTA Zodp. osoba: Mgr. Michal Kall Tel.: 051/7723752, E-mail: ndc.presov@gkcharita-po.sk Adresa: Pod Táborom 33, 080 01 Prešov Školiace pracovisko ISaSP FF Prešovskej univerzity, Školiace pracovisko USVaZ bl. P.P. Gojdiča a iné odborné praxe Tel.: 051/7723709, E-mail: domovnadeje@gkcharita-po.sk, Adresa:Jarková 79, 080 01 Prešov

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava