Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nadácia Intenda

Adresa:
Pražská 11 , Bratislava , 811 04
Telefón:
+ 421 2 57 297 113
Popis:
intenda@intenda.sk Poslaním Nadácie Intenda je podporovať rozvoj spoločnosti priateľskej k mladému človeku a to tým, že budeme podporovať aktivity mladých ľudí smerujúce k naplneniu ich potrieb v spoločenstvách, kde žijú a vytvárať priestor na ich zapojenie sa do spoločnosti. Toto poslanie napĺňame prostredníctvom grantových programov, vlastných aktivít (operačných programov) a strategických partnerstiev s organizáciami, ktoré s nami odborne alebo finančne spolupracujú . Intenda funguje ako vzájomné spojenie dvoch odlišných oblastí: · Programy · Správa majetku

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava