Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o.

Adresa:
Na vodopád 184 , Šútov , 038 54
Telefón:
043 / 42 95 071
Popis:
rieka.liecebna@gmail.com Liečba: •závislostí od psychoaktívnych látok/alkohol, marihuana, pervitín, lieky a pod./, •nelátkové závislosti/patologické hráčstvo a pod./, •depresií, úzkostí, •liečba psychosomatických ochorení, •liečba porúch spánku. Liečebné programy: - 3 mesačná liečba, - 3 týždňová liečba recidívy ochorenia(tzv.: zastavenie ťahu“), - 2 týždňová posilňovacia liečba( 1x ročne pre abstinujúcich pacientov). Liečba je kombináciou medikamentóznej liečby a psychoterapie. Psychoterapia prebieha hlavne skupinovou, okrajovo aj individuálnou formou. Dopĺňajú ju edukácia, pohybová, pracovná terapia, arteterapia, muzikoterapia, nácvik relaxačných techník, biblioterapia a samoštúdium. Využívame klasickú kognitívne behaviorálnu psychoterapiu v kombinácii so systemickou transformačnou psychoterapiou podľa modelu Virginie Satirovej. Liečebňa má zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. Liečba pre pacientov z týchto poisťovní je hradená poisťovňou. Doplatok za nadštandardné služby predstavujú sumu 3€ na osobu a deň. Pacienti poistení vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni môžu byť v našej liečebni liečení ako samoplatcovia. Poplatok za liečbu je 30€ na osobu a deň. Cena zahŕňa ubytovanie, celodennú stravu, prevádzkové náklady, kompletná zdravotná starostlivosť. V cene je už zahrnutý denný poplatok 3€/den za nadštandartné služby.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava