Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Združenie MUDr. Ivana Novotného

Adresa:
Cesta na Červený most 1791/1 , Bratislava, Karlova Ves , 811 04
Telefón:
02 / 622 46 466
Mobil:
905 / 503 258
Popis:
sanatoriumat@gmail.com Združenie MUDr. Ivana Novotného je jediné zariadenie s komplexnou starostlivosťou o závislých od psychoaktívnych látok, hracích automatov a inych nelatkových závislostí. Vykonáva a zabezpečuje režimovú ambulantnú i hospitalizačnú odvykaciu starostlivosť. Jej pokračovaním je komplexná socioterapeutická rehabilitácia závislých klientov. Do jedného socio-terapeutického procesu sú integrované nasledujúce aktivity: - motivačná starostlivosť o klientov aktívne komunikujúcich s drogami (trvanie: podľa potreby klienta) - resocializačná starostlivosť o klientov v aktívnej režimovej starostlivosti (trvanie: 12 až 24 mesiacov) - ambulantná resocializačná starostlivosť a socioterapeutická reintegrácia klienta v rodine a pracovnom procese (trvanie: 6 až 12 mesiacov) - socializácia a resocializácia pobytových klientov (trvanie: 12 až 24 mesiacov) - socioterapeutické postresocializačné doliečovanie (trvanie do 36 mesiacov) - resocializácia a reintegrácia pobytového klienta do pracovného procesu a rodiny (trvanie: do 6 mesiacov) - chránené dielne a chránené ubytovanie v postresocializačnej starostlivosti (trvanie: 1 až 6 mesiacov) - diferencovaná celoživotná starostlivost, regulovaná potrebami klienta (trvanie: podľa potrieb určovaných samotným klientom, u niektorých aj doživotne)

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava