Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G.Solára, s.r.o.

Adresa:
Ivánska cesta 23 , Bratislava , 821 04
Mobil:
0915 582 602
Popis:
klinika@akupunktura.sk Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. v Bratislave - je pokračovateľom dlhoročnej tradície akupunktúrnych pracovísk založených na všestrannej klinickej akupunktúrnej starostlivosti a výskumno – publikačnej a vzdelávacej aktivite. -poskytuje špecializovanú a komplexnú akupunktúrnu starostlivosť rozšírenú o pridruženú psychiatrickú a rehabilitačnú starostlivosť a poradenstvo zdravého životného štýlu. - je školiacim pracoviskom pre akupunktúru pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov v rámci programu sústavného vzdelávania “Diagnostika, - bonusom pre kliniku sú lekári konzultanti, ktorí sú špecialisti v odboroch psychoterapia, oftalmológia, chirurgia. – organizuje semináre pre pacientov a širšiu verejnosť - organizuje semináre pre pacientov a verejnosť - rozvíja výskumno publikačnú aktivitu Čo je pre našu kliniku charakteristické ? Na našej klinike poskytujeme nielen bežnú akupunktúrnu starostlivosť, ale aj komplexnú starostlivosť o pacienta. Vychádzame z predpokladu, že každý človek je neopakovateľný a jedinečný a v duchu známeho výroku „Nehovorte mi akú chorobu má pacient, ale povedzte mi, aký pacient má chorobu „. Považujeme za prvoradé urobiť podrobnú analýzu histórie človeka, ktorý k nám príde ako pacient. - doterajšie prekonané choroby - traumy - rodinné a pracovné prostredie a problémy - stravovacie, pohybové návyky - ďalšie iné okolnosti v doterajšej liečbe. Čím sa odlišujeme od iných pracovísk akupunktúry a naturálnej medicíny? Podrobne analyzujeme výsledky našich akupunktúrnych vyšetrení, aby sme zistili kde je skutočný problém človeka, ktorý sa nás obrátil s dôverou. Na základe komplexnej analýzy - telesných - psychických - aj duchovných problémov navrhujeme pacientovi optimálny komplexný liečebný postup, ktorý je individuálny. Našou snahou je, aby sa pacient cítil ako doma, aby sa vytvorila atmosféra vzájomnej dôvery a optimálna liečebná klíma. Niektoré problémy nemôžeme liečiť len v rámci našich špecializácií - akupunktúry - psychiatrie - liečebnej rehabilitácie Za dôležité považujeme aktívnu spoluprácu pacienta a preto je dôležité, aby o možnostiach akupunktúry a naturálnej medicíny bol podrobnejšie informovaný. Na tieto účely sú určené vzdelávacie stretnutia (kurzy pre pacientov), na ktorých majú možnosť sa dozvedieť o akupunktúre a naturálnej medicíne. Vzdelávacie stretnutia sú otvorené aj pre iných záujemcov o túto problematiku.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava