Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

Adresa:
Cesta k nemocnici č. 55 , Banská Bystrica , 974 01
Telefón:
MUDr. Martin Somora - primár: Telefón: 0902 533 061 E-mail: somora@cpldz-bb.sk Veronika Končoková - vrchná sestra: Telefón: 0903 901 830 E-mail: koncokova@cpldz-bb.sk
Mobil:
0901 911 912 - ambulancia
Popis:
info@cpldz-bb.sk CPLDZ BB je špecializované zariadenie na liečbu ľudí závislých od alkoholu a iných psychoaktívnych látok založené v roku 1995. 1.) základom je behaviorálny štruktúrovaný liečebný režim 2.) liečebný program ponúka: - krátkodobú liečbu (detoxifikačný pobyt – 2 týždne) - strednodobú liečbu v trvaní 10-12 týždňov - posilňovacie pobyty v trvaní 1 až 2 týždne

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava