Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Adresa:
Nemocničná 986, LDCH, 1. a 2.poschodie , Považská Bystrica , 017 26
Telefón:
042 / 4304 120
Popis:
eva.belajova@nemocnicapb.sk Oddelenie je rozdelené na dve ošetrovacie jednotky. Na prvej ošetrovacej jednotke, ktorá sa nachádza na prvom poschodí sa prijímajú všetky typy duševných porúch ako aj náhle vzniknuté duševné poruchy. Na druhej ošetrovacej jednotka tzv. sanatórnej časti sú pacienti, ktorí sa pripravujú na prepustenie do domáceho prostredia a k návratu do spoločenského a pracovného života. Psychiatrické oddelenie spolupracuje s psychiatrickými ambulanciami v regióne Považia. Oddelenie poskytuje komplexnú diagnosticko a liečebno preventívnu starostlivosť, ktorá sa delí na: Základnú ošetrovateľskú starostlivosť - zahŕňa bežnú starostlivosť o potreby pacienta. Špeciálnu psychiatrickú starostlivosť - psychiatrickú diagnostiku a špecializované odborné výkony. Špecializované výkony: Elektrokonvulzívna terapia Terapeutické komunity - pacient sa aktívne zapája do denných aktivít oddelenia, zúčastňuje sa na ich tvorbe. Ergoterapia - liečba prácou, má značný význam pre prognózu ochorenia a ďalší životný štýl. Interaktívne techniky – zamerané na ovplyvnenie viacerých psychických funkcií: pohybové aktivity - kondičné cvičenia, relaxačné techniky - nácvik autogénneho tréningu, liečebný telocvik - ranné rozcvičky. Sociálna problematika - riešenie sociálnej problematiky v spolupráci so sociálnou pracovníčkou NsP Považská Bystrica. Edukácia - vzdelávanie pacientov s duševným ochorením,prevencia,motivácia rodinných príslušníkov. Psychoterapeutické skupiny: Dúha - depresie,neurózy, Pohoda – psychózy, Záhrada - závislosti

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava