Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Trenčín, Psychiatrická klinika, Ambulancia pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí

Adresa:
Legionárska 28, ambulancia sa nachádza v budove očných ambulancií , Trenčín , 911 01
Telefón:
032 / 6566 743
Popis:
atambulancia@fntn.sk - prevencia u užívateľov psychoaktívnych látok orientovaná na zamedzenie krvou prenosných infekčných ochorení /HIV/ AIDS, hepatitídy/ a predchádzanie zdravotných a spoločenských následkov zneužívania. - špecializované odborné diagnostické vyšetrenie pacienta a stanovenie diagnózy, plán vyšetrení - psychoterapeutické výkony - liečba v špecializovanej ambulancii prebieha v štyroch navzájom sa nepodmieňujúcich etapách: - detoxifikácia - odvykacia liečba - substitučná udržiavacia liečba - doliečovanie - súdom nariadené ambulantné ochranne protialkoholické a protitoxikomanicke liečenia podľa určenia sudu pre spádovú oblasť Trenčín a okolie. Možnosť prednostného poskytnutia ambulantnej zdravotnej starostlivosti- vid ordinačne hodiny Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva / úhrada žiadateľom, aktuálna cena v ambulancii

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava