Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Trstená - psychiatrické odd. a CPLDZ

Adresa:
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16 , Trstená-Tvrdošín , 028 01
Telefón:
043 / 5307 298
Popis:
psychiatria@nsptrstena.sk Psychiatrické oddelenie HNsP Trstená je oddelenie pre dospelých poskytujúce diagnostiku a liečbu celého spektra psychických a psychosomatických ochorení. Súčasťou oddelenia je aj oddelenie pre liečbu alkoholizmu a iných toxikománií, ktoré má má vyčlenených 11 lôžok /6 mužských a 5 ženských/, pozostáva zo špecializovaného režimu oddelenia. Liečba trvá 10 týždňov. V prípade záujmu je potrebné realizovať psychiatrické vyšetrenie u svojho amb. psychiatra, ktorý liečbu doporučí. Termín nástupu je stanovený na základe poradovníka, ev. po schválení poisťovňou.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava