Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Psychiatrické oddelenie FNsP Žilina

Adresa:
ul. Vojtecha Spanyola 43 , Žilina , 012 07
Telefón:
041 / 5110 647 - primárka oddelenia 041 / 5110 280 - príjmová a konziliárna ambulancia
Popis:
martina.hanzelova@fnspza.sk Psychiatrické oddelenie FNsP Žilina je všeobecné psychiatrické lôžkové oddelenie pre dospelých poskytujúce diagnostiku a liečbu celého spektra psychických a psychosomatických ochorení. Využíva psychofarmakoterapiu, psychoterapiu (individuálnu, skupinovú a rodinnú), ergoterapiu, a inú biologickú liečbu. Našou víziou je zabezpečenie kvalitnej diagnostiky a komplexnej liečby z bio-psycho-sociálnych aspektov na úrovni súčasných overených poznatkov v našom odbore vo svete, o čo sa snaží celý kolektív lekárov, klinických psychológov, fyzioterapeutov, zdravotných sestier, asistentov a pomocného personálu. Oddelenie sa nachádza v areáli FNsP v budove LDCH. Pozostáva z lôžkovej časti s celkovou kapacitou 62 lôžok (mužské oddelenie A 22 lôžok, ženské oddelenie B 22 lôžok a sanatórne oddelenie C 18 lôžok) a ambulantnej časti, ktorá zahŕňa príjmovú a konziliárnu ambulanciu, psychiatrickú ambulanciu a ambulanciu ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS). Jeho súčasťou je Denný psychiatrický stacionár, ktorý sídli v priestoroch pod NTS. Spádovú oblasť tvoria okresy Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Od r. 1995 popri psychiatrickom oddelení pôsobí Regionálna nadácia BETLEHEM – združenie na pomoc duševne chorým. Dobrovoľným príspevkom na číslo účtu 292 5827930/1100 môžete prispieť na skvalitnenie starostlivosti o pacientov s psychickými poruchami počas ich pobytu v našom zariadení.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava