Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

1. psychiatrická klinika, UJPŠ Košice

Adresa:
Trieda SNP 1 , Košice , 040 11
Telefón:
055 / 640 4255
Popis:
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa klinika zameriava na problematiku schizofrénnych porúch a afektívnych porúch a problematiku porúch osobnosti vo vzťahu k jednotlivým psychickým poruchám na osi I. Dlhodobo sa klinika venuje výskumu v oblasti biologickej liečby - farmakologickej i nefarmakologickej (ECT). Pracovisko buduje vlastné elektrofyziologické laboratórium a laboratórium bioelektromagnetizmu, je súčasťou Centra excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava