Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Levoča - psychiatrické oddelenie

Adresa:
Probstnerova cesta 2 , Levoča , 054 32
Telefón:
Muži akútne: 053 / 3913 391; Ženy akútne: 053 / 391 543; Psychoterapeutické ženy: 053 / 3913 313; Psychoterapeutické muži: 053 / 3913 536; Zmiešané: 053 / 3913 382
E-mail:
Popis:
cuj@levnemoc.sk Oddelenie zabezpečuje psychiatrickú ambulantnú a ústavnú starostlivosť pre pacientov so širokým spektrom psychiatrických porúch od 18 rokov veku pre spádovú oblasť 320 000 obyvateľov. Oddelenie pozostáva z troch samostatných staníc, a to z dvoch uzavretých, osobitne pre ženy a pre mužov, pre zvládnutie akútnych stavov. Tretia je s otvoreným režimom a slúži pre mužov i ženy súčasne. Diagnostika a terapia celého spektra psychiatrických porúch, elektrokonvulzívna terapia v celkovej anestézii, skupinová a individuálna psychoterapia, stretnutia s členmi A-klubov priamo v priestoroch oddelenia, psychoedukácia pacientov aj príbuzných, 2x do týždňa masáže.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava