Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nemocnica s poliklinikou A.Leňa Humenné - Psychologická ambulancia

Adresa:
Nemocničná 7, Ambulancia sa nachádza na 5. poschodí budovy polikliniky , Humenné , 066 01
Telefón:
057 / 7706 108, 057 / 7706 109
Popis:
marian.sirka@svetzdravia.com Ambulancia klinickej psychológie je odbornou ambulanciou pre pacientov s psychickými poruchami, ktorá zabezpečuje psycho-diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore. Realizuje psychologické vyšetrenia na odporúčanie praktických lekárov a lekárov z odborných ambulancií – psychosomatické poruchy, neurotické poruchy, psychotické ochorenia. Taktiež realizuje konziliárne vyšetrenia na neurologickom, internom, chirurgickom oddelení nemocnice, vyšetrenia na vlastnú žiadosť (krízové životné situácie), vyšetrenia pre sociálne účely (ZŤP, PKSZ), taktiež vyšetrenia - platené služby: zbrojné preukazy. rizikové profesie, učitelia, SBS.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava