Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Časť D: Štandardné tabuľky (ST) a štruktúrované dotazníky (SQ)

ST 01: Základné výsledky a metodológia populačných prieskumov o užívani drog
ST 02: Metodológia a výsledky školských prieskumov o užívaní drog
ST 03: Charakteristiky osôb v prvoliečbe
ST 05: Akútne/priame úmrtia spôsobené drogami
ST 06: Vývoj priamych úmrtí súvisiacich s drogami
ST 07: Odhady problémového užívania drog v populácii
ST 08: Odhady lokálnej prevalencie problémových užívateľov drog
ST 09: Prevalencia HBV/HCV a HIV infekcie medzi injekčnými užívateľmi
ST 13: Množstvo a kvantita záchytov ilegálnych drog
ST 14: Čistota drogy na ulici
ST 15: Zloženie tabliet predávaných ako ilegálne drogy
ST 16: Cena drogy na ulici v €
SQ 22/25: Univerzálna prevencia vrátane dotazníka MUSTAP
SQ 26: Selektívna prevencia
TDI 34: Údaje o požiadavkách na liečbu (TDI údaje)

Predchádzajúce:
Časť C: Prílohy
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke