Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Časť A: Vývoj a nové trendy

V tejto časti Národná správa podáva súhrnný opis situácie v roku 2006 ako aj nový vývoj a trendy v roku 2007, týka sa to hlavne kapitoly 1, ale i napr. prípadnej náhlej zmeny v infekčných ochoreniach a úmrtiach súvisiacich s drogami a pod. Ďalej uvádza výsledky najdôležitejších národných výskumov a štúdií.

Predchádzajúce:
Súhrn
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke