Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

14. Zoznam štandardných tabuliek (ST) a štandardných dotazníkov (SQ)

Štandardné tabuľky a štruktúrované dotazníky nie sú súčasťou tejto publikácie.

Ich elektronická verzia vo formáte systému FONTE bola umiestnená na extranete medzinárodnej informačnej siete o drogách a drogových závislostiach REITOX, prevádzkovanej Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogové závislosti.

ST 02: Metodológia a výsledky školských prieskumov o užívaní drog
ST 03: Charakteristiky osôb v prvoliečbe
ST 05: Akútne/priame úmrtia súvisiace s drogami
ST 06: Hodnotenie akútnych/priamych úmrtí súvisiacich s drogami
ST 07: Odhady národnej prevalencie problémových užívateľov drog
ST 08: Odhady lokálnej prevalencie problémových užívateľov drog
ST 09: Prevalencia hepatitídy B/C a infekcie HIV medzi injekčnými užívateľmi
ST 10: Dostupnosť injekčných striekačiek
ST 11: Väzni/ Správy o drogových trestných činoch
ST 13: Počet a kvantita záchytov nelegálnych drog
ST 14: Čistota nezákonných drog v pouličnom predaji
ST 15: Zloženie tabliet predávaných ako nezákonné drogy
ST 16: Ceny nezákonných drog v eurách v pouličnom predaji
ST 34: TDI údaje (liečba drogovo závislých pacientov)
ST 23/29: Prevencia a redukcia následkov poškodzovania zdravia v súvislosti s užívaním drog
ST 27: Programy liečby (časť I), Zabezpečenie kvality liečby (časť II)

Predchádzajúce:
Časť D
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke