Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

14.1 Zoznam štandardných tabuliek poskytnutých do siete REITOX/EMCDDA za rok 2008

ST 05: Priame úmrtia v súvislosti s drogami
ST 06: Vývoj priamych úmrtí v súvislosti s drogami
ST 07: Odhady prevalencie problémového užívania drog na národnej úrovni
ST 08: Odhady lokálnej prevalencie problémového užívania drog
ST 09: Prevalencia HBV/HCV a HIV infekcie medzi injekčnými užívateľmi drog
ST 10: Dostupnosť striekačiek/ihiel
ST 11: Drogové trestné činy – odsúdení
ST 13: Počet záchytov a kvantita zachytených nelegálnych drog
ST 14: Čistota nelegálnych drog v pouličnom predaji
ST 15: Zloženie tabliet predávaných ako nelegálne drogy
ST 16: Cena drog v pouličnom predaji v €
ST 30: Metódy a výsledky prieskumov mládeže
ST 34: Údaje pre kľúčový indikátor TDI – Dopyt po/požiadavky na liečbu
Predchádzajúce:
Časť D
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke