Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

11 Trh s kanabisom

Kanabisové produkty sú najzneužívanejšou nelegálnou drogou na svete – v roku 2006 tvorili 65 %-ný podiel na všetkých globálnych záchytoch drog. Dominanciu si kanabis udržal aj ako celosvetovo najčastejšie konzumovaná droga – v roku 2006 užilo kanabis približne 166 miliónov ľudí, t. j. 4 % z celosvetovej populácie vo veku 15 – 64 rokov (UNODC, 2009).

Marihuana si od 90-tych rokov 20. storočia udržiava svoje prvenstvo ako najčastejšie zneužívaná a konzumovaná nelegálna droga i na Slovensku. Medzi konzumentmi a dílermi sa marihuana najčastejšie označuje ako: tráva, grass, marjánka, mariša, pot, joint, smoke, kanuma, skunk, maslo, kreš, seno, slama, ganja, bhang.

Predchádzajúce:
Časť B: Vybrané témy
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke