Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

ČASŤ A: Vývoj a nové trendy

V tejto časti Národná správa podáva súhrnný opis situácie v roku 2007 podľa jednotlivých kľúčových indikátorov, ako aj aktuálny vývoj a trendy v roku 2008, čo sa osobitne týka kapitoly 1.
Predchádzajúce:
Súhrn
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke