Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

PART A: Development and new trends

In this part, the National Report gives an overview of the situation in 2009 based on individual key indicators, and current development and trend in 2010, especially in chapter 1.
Predchádzajúce:
Summary
Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke