Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Časť B

Tri špeciálne kapitoly, ktoré každý rok vyberá EMCDDA v spolupráci s monitorovacími centrami podľa aktuálnych potrieb sa zameriavajú na vývoj, hlavné trendy a výsledky štúdií v danej oblasti za posledných 5 až 10 rokov.