Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

11. Buprenorfín - liečba, zneužívanie a preskripcia

Hoci je buprenorfínový preparát na určený na substitučnú liečbu pacientov so závislosťou od opiátov zaregistrovaný a k dispozícii na Slovensku už od roku 2000, nedospela jeho preskripcia k väčšiemu rozsahu. Spôsobujú to výrazne obmedzujúce opatrenia na jeho predpisovanie zo strany najväčšej zdravotnej poisťovne a jednak je to dôsledok relatívne vysokej ceny lieku. Je dominantne predpisovaný mimo hlavného mesta Bratislavy, nakoľko nikde na vidieku nie je k dispozícii metadónová udržiavacia liečba. Napriek vyššie uvedeným reštrikciám boli v roku 2004 viaceré informácie zo strany pacientov, lekárov i polície o zvýšenej miere zneužívania buprenorfínu na slovenskom čiernom trhu. Časté sú údaje o vnútrožilovom spôsobe zneužívania buprenorfínu. Oficiálne nebolo zatiaľ zaznamenané na Slovensku žiadne smrteľné predávkovanie užívateľa buprenorfínom.

Archív národných spáv nájdete na hlavnej stránke