Logo - Národné monitorovacie centrum pre drogy
Logo - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
Nadpis - Národná správa pre EMCDDA - Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR

Hlavná stránka

Uložit vo formáte PDF (2,96MB)
Vybrané otázky z výročnej správy:
11. Trestno-právne štatistiky
Uložit vo formáte PDF (2,02MB)
Uložit vo formáte PDF (2,17MB)
Uložit vo formáte PDF (686kb)
Uložit vo formáte PDF (465kb)
Uložit vo formáte PDF (580kb)