Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 28. január 2020
 
 

Učitelia

PhDr. Ingrid Hupková, PhD., riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra, 2.2.2009
Poznámky k efektívnej prevenci závislostí alebo čo sa v prevencii osvedčuje? Podnety pre kultúrno-osvetovú činnosť

Pre ľudí, čo v praxi realizujú prevenciu sociálnopatologických javov, je veľkým prínosom, ak majú možnosť na stránkach odborných časopisov oboznámiť sa v rámci problematiky sociálnej patológie aj s témou drog, návykového správania a závislostí nielen z teoretického, ...

Dr. Ewelina J. Konieczna,Opolská univerzita, Poľská republika, 30.12.2008
Miesto arteterapie v prevencii sociálnej patológie detí a mládeže

Súčasná škola sa stretáva s čoraz širšou paletou problémov nielen vzdelania, ale aj výchovy. Spomedzi najvážnejších môžeme uviesť násilie medzi žiakmi, znižovanie vekovej hranice detí začínajúcich konzumovať alkohol a drogy, a rodinné problémy, ktoré sú výsledkom ...

doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 3.12.2008
SOCIÁLNY PEDAGÓG A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

Súčasný stav našej spoločnosti je poznamenaný rozšírením negatívnych javov, na ktoré musí spoločnosť promptne zareagovať preventívnymi opatreniami. Ich nárast si vyžaduje intervenciu tzv. pomáhajúcich profesií, medzi ktoré patrí aj profesia sociálneho pedagóga.

Mgr. Dagmar Nováková, o. s. Institut Filia, Praha, Česká republika, 20.11.2008
Prevencia nelátkových závislostí v Materských školách a na prvom stupni Základných škôl v programe Zdravý spôsob života a prevencia závislostí

Cieľom prevencie je zaistiť čo najmenej závislostí alebo experimentov, resp. aspoň oddialiť experimenty s drogami a rizikovými činnosťami u detí a mládeže. Prvé užitie drogy, kontakt s počítačom, výhernými automatmi alebo inými rizikovými ´lákadlami´ sa, ...

Mgr. Dagmar Nováková, o. s. Institut Filia, Praha, Česká republika, 20.11.2008
Roprávkový príbeh: Ako zajac hral a prehral

Zajac Zajdo žil v zajačom mestečku na poli pri lese. S mamou a otcom pestovali mrkvu a kapustu, aby mali vždy dosť dobrého jedla. Aj Zajdo mal svoje políčko, na ktorom sa učil, ako sa to má robiť. Ale Zajdovi sa veľmi pracovať nechcelo. Rád sa túlal okolo ...

PaedDr. Hroznata Živný, Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave a Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, 7.8.2008
Výchova je i terapiou, terapia je i výchovou

Ak hovoríme o dôležitosti terapeutického vzťahu v procese liečby závislostí a v tomto kontexte ho charakterizujeme ako korektný, ´spravodlivý´, rovnocenný, dobrovoľný, pomáhajúci a profesionálny, rovnako môžeme hovoriť aj o vzťahu učiteľa a žiaka (´edukačný ...

Zobraziť všetky články
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy