Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 28. január 2020
 
 

Teenageri

Mag. Alexandra Draková, 3.3.2011
Telefonická Linka Detskej Istoty

Linka detskej istoty je bezplatná, anonymná, odborne garantovaná a pracuje nepretržite. Jej hlavnou funkciou je možnosť a dostupnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej, alebo stresujúcej situácii. ...

A. Paulovičová, 15.1.2010
Koncert SK OPEN - Nezávislosť od závislostí

27. januára 2010 o 18,00 hod. sa v klube Ministry of Fun v Banskej Bystrici uskutoční koncert na ktorom vystúpia napríklad Zuzana Smatanová, No Name, Tina feat. Rytmus, Zdenka Predná, Desmod a i. Vstup je VOĽNÝ!

MUDr. Jozef Benkovič, primár, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora, Muráň, 29.9.2009
Oniománia - chorobné nakupovanie

Viacerí odborníci zaraďujú oniomániu medzi impulzívno-kompulzívne poruchy. Hollander a kolektív (1996) poukazujú na spoločné charakteristiky tejto poruchy s poruchami kontroly impulzov, ku ktorým patrí aj patologické hráčstvo. Keďže oniománia nie je zatiaľ ...

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc., Katedra psychológie Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 19.1.2009
Prevencia látkových a nelátkových závislostí konštruktívnym riešením a zvládaním záťažových situácií

Konštruktívnym riešením a zvládaním záťažových situácií, utváraním ziskov a predchádzaním stratám nielen pre seba, ale aj pre iných a prostredie, v ktorom žijeme, kultivujeme svoju osobnosť a predchádzame závislostiam.

Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD., Katedra sociológie Filozofi ckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 7.1.2009
Prečo ľudia užívajú drogy

Otázka, prečo ľudia užívajú drogy, je stará ako ľudstvo samo a odborníkov (i širokú verejnosť) trápi mnohé desaťročia. Jestvuje niekoľko teórií, niektoré z nich spomenieme. O drogách, ktoré pôsobia na centrálny nervový systém, hovoríme ako o psychotropných ...

MUDr. Karel Nešpor, CSc., primár, Psychiatrická liečebňa Bohnice, Praha, Česká republika, 17.12.2008
Čo je a čo nie je závislosť

Závislosť je to, čo zodpovedá definícii závislosti podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKN-10). Definíciu som previedol do nasledujúceho dotazníka. Každá z otázok dotazníka zodpovedá jednému znaku závislosti.

Zobraziť všetky články
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy