Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 29. január 2020
 
 

Súhrnné správy

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Aktuálny stav niektorých ukazovateľov drogovej scény v SR

Prezentácia odoznela na podujatí GS VMDZKD určenom pre médiá a novinárov pri príležitosti Svetového dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu.
Stiahnuté
3292 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike (údaje za rok 2004)

Stav drogovej problematiky v SR sledovaný podľa kľúčových indikátorov a ďalších dôležitých ukazovateľoch za rok 2004. Vybrané témy: Rozdiely medzi pohlaviami, Národné stratégie v boji proti legálnym a nelegálnym drogám od roku 1995 v SR a prognóza ich dalšieho vývoja, Vývoj v užívaní omamných a ...
Stiahnuté
11490 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike (údaje za rok 2003)

Stav drogovej problematiky v SR sledovaný podľa kľúčových indikátorov a ďalších dôležitých ukazovateľoch za rok 2003. Vybrané kapitoly: Užívanie drog v populácii, Systém liečby v SR, Sociálne súvislosti a dôsledky užívania drog, Trh s drogami, Buprenorfín - liečba, zneužívanie a preskripcia. Dostupné ...
Stiahnuté
1187 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Záverečná správa z prieskumu TAD u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov v roku 2010

Školské prieskumy TAD (tabak-alkohol-drogy) u žiakov základných škôl, stredoškolákov a ich učiteĺov sa realizovali v štvorročnej periodicite od roku 1994. Prieskum TAD v roku 2010 bol v poradí piatym cyklom, ktorého sa zúčastnilo vyše 10.000 žiakov a študentov a 1 365 učiteľov.
Stiahnuté
3635 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Stav drogovej problematiky na Slovensku -súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2012

Pre citáciu údajov z tohto dokumentu uvádzajte zdroj: Národné monitorovacie centrum pre drogy: Stav drogovej problematiky na Slovensku -súhrn Výročnej správy o stave drogovej problematiky v roku 2012, edícia i-drogy,máj , 16 s., 2013,ISBN 978-80-8143-088-6
Stiahnuté
252 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Prieskumy NMCD vo vzťahu k štruktúre klientov a služieb resocializácie - sociálnej reintegrácie v akreditovaných RS na Slovensku za obdobie 2007-2009

Stiahnuté
1157 X
 
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy