Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 29. január 2020
 
 

Súhrnné správy

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zober loptu, nie drogy

Projekt rovnomenného občianskeho združenia, ktorý v priebehu svojej existencie zaujal takmer dva a pol tisíc tínedžerov. Príspevok bol spracovaný na vyžiadanie Národného monitorovacieho centra pre drogy, primárne pre účely Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku (ed.2010), kde ho ...
Stiahnuté
1829 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Univerzálna a selektívna prevencia - opatrenia na podporu a ochranu zdravia

Prehľad aktivít ÚVZ SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti podpory a ochrany zdravia v roku 2009. Príspevok bol spracovaný na vyžiadanie Národného monitorovacieho centra pre drogy, primárne pre účely Výročnej správy o stave drogovej problematiky (ed.2010) , kde však nie je možné ...
Stiahnuté
5305 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Súhrnná správa projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov

SÚHRNNÁ ZÁVERECNÁ SPRÁVA PROJEKTU EVALVÁCIE UPLATNOVANIA VYBRANÝCH DROGOVÝCH PARAGRAFOV ZÁKONA C. 300/2005 Z.Z. - TRESTNÉHO ZÁKONA SR
Stiahnuté
19 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Súhrn Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku

(Národná správa 2009 (údaje 2008) pre EMCDDA/REITOX)
Stiahnuté
1125 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku (Národná správa 2009 (údaje 2008) pre EMCDDA/REITOX)

Súhrn najdôležitejších údajov z kľúčových indikátorov - problémoví užívatelia,infekčné choroby a úmrtia spojené s drogami, počty liečených v zdravotníckych zariadeniach, drogová kriminalita
Stiahnuté
825 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2007

Stav drogovej problematiky v SR sledovaný podľa kľúčových indikátorov a ďalších dôležitých ukazovateľoch za rok 2007.
Stiahnuté
5600 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku v roku 2006

Stav drogovej problematiky v SR sledovaný podľa kľúčových indikátorov a ďalších dôležitých ukazovateľoch za rok 2006. Vybrané témy: Verejné výdavky; Zraniteľné skupiny mladých ľudí; Výskum zameraný na drogy. Dostupné aj v anglickej jazykovej verzii a hard copy.
Stiahnuté
6007 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Štúdia z telefonického prieskumu „Užívanie marihuany vo všeobecnej populácii z prieskumu CAST“ a komparácia výsledkov prieskumu CAST s výsledkami prieskumu verejnej mienky ÚVVM pri ŠÚ SR

Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog (GS VMDZKD) a Národné monitorovacie centrum pre drogy (MNCD) realizovali prostredníctvom agentúry AKO reprezentatívny telefonický prieskum, podľa dotazníka uvedeného v Prílohe, s otázkami o užívaní marihuany a hašiša, vrátane ...
Stiahnuté
1279 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike (údaje za rok 2005)

Stav drogovej problematiky v SR sledovaný podľa kľúčových indikátorov a ďalších dôležitých ukazovateľov za rok 2005. Vybrané témy: Užívanie drog u detí a mládeže (do 15 rokov) a problémy s tým spojené, Kokaín a crack - situácia a odpovede, Drogy v doprave. Dostupné aj v anglickej jazykovej verzii ...
Stiahnuté
18543 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť National Report on Drugs in Slovakia for the year 2006

2007 National Report (2006 data) to the EMCDDA Slovak National Focal Point National Report to the EMCDDA is based on the information from institutions and professionals from the field of health, education, social affairs, justice and other relevant areas. The information will become an integral part ...
Stiahnuté
373 X
 
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy