Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 29. január 2020
 
 

Súhrnné správy

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Výročná správa o stave drogovej problematiky v Európe 2011

Výročná správa o stave drogovej problematiky v Európe 2011. Je zostavená na základe štatistických údajov, vedeckých a iných informácií poskytnutých z národných referenčných centier krajín EÚ, Nórska a kanidátkych krajín. Výročná správa je dostupná v slovenskom jazyku.
Stiahnuté
1734 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Tlačová správa pri príležitosti zverejnenia Výročnej správy o stave drogovej problematiky v Európe

Situácia v užívaní opioidov
Stiahnuté
348 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Tlačová správa pri príležitosti zverejnenia Výročnej správy o stave drogovej problematiky v Európe

Tlačová správa - kľúčové oblasti vo Výročnej správe o stave drogovej problematiky v Európe
Stiahnuté
315 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Pozornosť upriamená na drogy

Pozornosť upriamená na drogy sa v ostatnom čísle tohto informačného bulletinu EMCDDA venuje užívaniu katy (khat), čo je rastlinný stimulant, ktorý do Európy priniesli migranti zo subsaharskej Afriky. Nadmerné užívanie môže viesť k závislosti a jeho výsledkom môže byť ohrozenie somatického a duševného ...
Stiahnuté
549 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Správa o strednodobom vyhodnotení NPDS 2009-2012

Komplexná správa o strednodobom vyhodnotení Národnej protidrogovej stratégie 2009-2012, vrátane uznesenia vlády SR a uznesenia NR SR, ktorými bola hodnotiaca správa vzatá na vedomie.
Stiahnuté
2130 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Stav drogovej problematiky v SR - súhrn výročnej správy 2010

Súhrn Výročnej správy o stave drogovej problematiky v Slovenskej republike (slovenský jazyk). NMCD každoročne spracováva výročnú správu o stave drogovej problematiky v Slovenskej republike primárne určenú pre medzinárodnú informačnú sieť o drogách REITOX, prevádzkovanú Európskym monitorovacím centrom ...
Stiahnuté
5388 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Prvá európska konferencia o indikátoroch v oblasti trestnoprávnych údajov

anotácia publikácie EMCDDA - zborník z konferencie o trestno-právnych údajoch /indikátoroch
Stiahnuté
566 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Prehľad hlavných údajov a trendov

Prehľad vybraných hlavných údajov za rok 2009. Obsahujú údaje z kĺúčových indikátorov (PDU,TDI,DRID) a údaje z trestnoprávnej oblasti. Tento factsheet bol prezentovaný na tlačovej konferencii pri príležitosti zverejnenia európskej výročnej správy, dňa 10.11.2010.
Stiahnuté
733 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Prieskum Eurobarometra o duševnom zdraví

Špeciálny prieskum Eurobarometra zameraný na duševné zdravie a o.i. aj na dôvody užívania antidepresív.
Stiahnuté
594 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť 5.výročie drogového informačného portálu

Už päť rokov funguje v rámci internetovej komunikácie drogový informačný portál www.infodrogy.sk. Okrem rozsiahleho spektra informácií o drogovej problematike poskytuje výraznú pridanú hodnotu vo forme štyroch anonymných poradní. Príspevok bol spracovaný na vyžiadanie editora kapitoly Prevencia vo ...
Stiahnuté
554 X
 
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy