Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 29. január 2020
 
 

Súhrnné správy

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť WORLD DRUG REPORT 2015

World Drug Report 2015 Prezentácia najdôležiteších výstupov Svetovej správy o drogách 2015
Stiahnuté
57 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-,13- a 15-ročných školákov (projekt HBSC na Slovensku 2013/2014)

Časť Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-,13 a 15-ročných školákov
Stiahnuté
337 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Súhrn výročnej správy o stave drogovej problematiky v SR - 2014

Stiahnuté
2543 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Aktualizácia hlavných indikátorov monitorovania 2014

Stiahnuté
67 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť National report 2013 (data 2012) for REITOX/EMCDDA

Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku predkladaná do EMCDDA. Rok vydania: 2013 (údaje 2012)
Stiahnuté
1280 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Záverečná správa z prieskumu TAD u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov v roku 2014

Záverečná správa z prieskumu Tabak-alkohol-drogy u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov v roku 2014. Výsledky prieskumu publikované ako súčasť zmluvy medzi Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a Ministerstvom zdravotníctva SR, kde v odbore koordinácie protidrogovej stratégie a ...
Stiahnuté
2048 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť National Report on Drug Situation in SK - data 2013

Výročná správa Národného monitorovacieho centra pre drogy určená pre medzinárodnú informačnú sieť o drogách REITOX, európskej agentúry EMCDDA.
Stiahnuté
11546 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť 2014 Preventívne programy a projekty v gescii Úradu verejného zdravotníctva SR

Správa Úradu verejného zdravotníctva SR o preventívnych programoch a projektoch realizovaných v roku 2013 v oblasti prevencie HIV/AIDS a prevencie drogových závislostí, zneužívania alkoholu a selektívnej prevencii pre sociálne marginalizované skupiny. Informácie zo správy budú súčasťou Výročnej správy ...
Stiahnuté
799 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Výskumné aktivity a projekty - Unplugged - univerzálny program prevencie užívania drog medzi školákmi na Slovensku

Unplugged - univerzálny program prevencie užívania drog medzi školákmi na Slovensku a faktory rizikového správania vysokoškolákov sú predmetom tejto správy. Informácie budú zapracované do Výročnej správy o stave drogovej problematiky za rok 2013 (ed.2014) v Kap. 3 Prevencia
Stiahnuté
1042 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zavádzanie preventívneho programu FRED na Slovensku

Stiahnuté
604 X
 
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy