Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 21. august 2019
 
 

Prevencia

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Významné zmeny v sociálnoprávnej ochrane detí

Tlačová správa vydaná v súvislosti s novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, platnej od 1.4.2018.
Stiahnuté
41 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Nové psychoaktívne látky

Systém včasného varovania - syntetické kanabinoidy, syntetické opioidy a syntetické katinóny
Stiahnuté
95 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Až do dna

Stiahnuté
546 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Úplné znenie ZÁKON z 25.mája2005 o sociálnoprávnejochranedetía o sociálnejkuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stiahnuté
14 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Projekt "Localize it" - prevencia

Informácia o medzinárodnom projekte "Localize it" na Slovensku. Projekt je financovaný EÚ. www.localize-it.eu
Stiahnuté
115 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Newsletter No.1 of "Localize it"

Prvý spravodajca medzinárodného projektu "Localize it", ktorý sa bude realizovať aj na dvoch miestach na Slovensku v období 2017-2019
Stiahnuté
53 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Informácia o webovej stránke

Projekt internetovej intervencie pre užívateľov marihuany podporený Ministerstvom zdravotníctva SR v súlade s „Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“
Stiahnuté
91 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť www.akonehuliť.sk

Plagát - promo stránky www.akonehuliť.sk
Stiahnuté
65 X
 
 
Dokument nie je k dispozícii Nove iniciatívy v prevencii mimo Európy

Stiahnuté
12 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Nové iniciatívy v prevencii IV - mimoeurópske krajiny

Stiahnuté
77 X
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
August 2019
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 
Odkazy