Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 18. október 2019
 
 

Publikácie GS VMDZKD

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Nové psychoaktívne látky _ New psychoactive substances

Informačný leták/brožúrka týkajúca sa nových psychoaktívnych látok - new psychoactive substances (NPS). Leták je súčasťou svetovej kampane iniciovanej Úradom OSN pre drogy a kriminalitu Agenda NPS je široko diskutovaná globálne ako aj v rámci EÚ, kde sa pripravujú nové pružnejšie regulačné a kontrolné ...
Stiahnuté
2297 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Národná protidrogová stratégia na roky 2013-2020

V poradí piatu národnú protidrogovú stratégiu na ďalšie obdobie (2013-2020 ) schválila vláda SR na svojom rokovaní dňa 10.júla 2013. Do konca roka 2013 by k tomuto základnému koncepčnému dokumentu mali pribudnúť štvorročné akčné plány rezortov, participujúcich na implementácii stratégie.
Stiahnuté
7431 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009 – 2012

Už po štvrtýkrát od vzniku samostatnej Slovenskej republiky predkladá vláda Slovenskej republiky svoj programový dokument v oblasti riešenia drogového problému, prvýkrát však vychádza v publikačnej podobe. Cieľom osobitného vydania protidrogovej stratégie je predovšetkým čo najširšia prezentácia jej ...
Stiahnuté
1677 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Záverečná twinningová správa

Názov projektu: Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok Partneri: Slovenská republika - Francúzsko - Fínsko
Stiahnuté
777 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Twinning Final Report

Project Title: Improving and broadening the care for the re-socialization and rehabilitation of persons addicted to psychoactive substances Partners: Slovak Republic - France - Finland
Stiahnuté
1152 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

Aktivita 3, VZDELÁVACÍ MODUL 1 Vzdelávací modul je venovaný osobitne všetkým novým zamestnancom RS. Ide o tematické školenie zamerané na vedný odbor adiktológie a je určené pre odborných pracovníkov (sociálnych pracovníkov, pedagógov, psychológov, terapeutov…) už kvalifikovaných, avšak bez potrebných ...
Stiahnuté
778 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zvýšenie kompetencií pracovníkov v resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou (finálna verzia)

EU Twinningový projekt SK/06/IB/SO/02– Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok
Stiahnuté
737 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Enhancement Competencies of Employees in Re-socialization Centres for Addicts in Slovakia (final version)

EU Twinning Project SK/06/IB/SO/02 – Improving and broadening the care for the re-socializing and rehabilitation of persons addicted to psychoactive substances
Stiahnuté
663 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zvýšenie kompetencií pracovníkov v resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou

Vzdelávanie je treťou časťou (Aktivita 3.2) twinningového projektu SK/06/IB/SO02. Hlavné ciele a jeho zameranie bolo skoncipované a schválené multidisciplinárnou pracovnou skupinou zloženou z predstaviteľov štátnej správy (GS VMDZKD, MPSVaR, ÚPSVaR), samosprávy, resocializačných zariadení, akademickej ...
Stiahnuté
779 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Kvalita resocializačných stredísk pre drogové a iné závislosti - Štandardy a dobré skúsenosti

Štandardy kvality navrhované v tomto dokumente vznikli v rámci aktivity 2.1.1. Twinningového projektu SK/06/IB/SO/02.
Stiahnuté
5283 X
 
1   2   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy