Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 18. október 2019
 
 

Publikácie NMCD

 
 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Hlavné ukazovatele drogovej situácie na Slovensku

Hlavné ukazovatele drogovej situácie na Slovensku
Stiahnuté
408 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Drogová problematika vo verejnej mienke

Autor - riaditeľ Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied - analyzoval dostupné výskumy verejnej mienky, ktoré môžu prispieť nielen ku komplexnejšiemu poznaniu súčasného stavu názorov na drogovú problematiku na Slovensku, ale predovšetkým môžu naznačiť trendy, ktorými sa verejná mienka vyvíja ...
Stiahnuté
1367 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Prevalencia užívania nelegálnych drog na Slovensku

Stiahnuté
698 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Drogy v spoločnosti – politika a poznanie

Zborník príspevkov zo seminára Sociologického ústavu SAV a NMCD november 2007.
Stiahnuté
1702 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Európske drogové politiky - rozšírenie nad rámec nelegálnych drog?

Výročná správa EMCDDA 2006: Vybraná téma č. 1
Stiahnuté
869 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v Slovenskej republike

Vedecká monografia je spracovaná na základe analytických a syntetických poznatkov, vlastnej prieskumnej činnosti v rozhodovacej činnosti prokurátorov okresných prokuratúr, krajských prokuratúr, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, judikatúry slovenských ...
Stiahnuté
9168 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť PORADNE DROGOVÉHO INFORMAČNÉHO PORTÁLU - Výber z otázok a odpovedí http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Advisories

Cieľom publikácie je poskytnúť informácie o jestvujúcich možnostiach riešenia problémov, spojených s užívaním psychoaktívnych látok aj širšej verejnosti, ktorá nemusí mať prístup na internet alebo o tejto možnosti doteraz nevedela.
Stiahnuté
23621 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Pomoc a praktická podpora pri spracovaní charakteristiky drogovej situácie v kraji

Publikácia "Pomoc a praktická podpora pri spracovaní charakteristiky drogovej situácie v kraji" má pomôcť inštitúciám a pracovníkom zodpovedným za drogovú oblasť v rámci regiónov územná štátna správa, samospráva, MVO), alebo aj komukoľvek inému, pri príprave a spracovaní analýzy drogovej situácie v ...
Stiahnuté
1412 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Legislatívne odpovede na nové syntetické drogy 2000 - 2004

Predkladaný dokument je vybranou časťou publikácie „Príspevok EMCDDA k vyhodnocovaniu Akčného plánu EÚ pre drogy (2000-2004)“, vydanej Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogové závislosti. Pozornosť tejto časti sa zameriava na legislatívne odpovede na nové syntetické drogy.
Stiahnuté
1099 X
 
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy