Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 22. október 2019
 
 

EDR 2017

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Slovensko-správa o drogách za rok 2017

Správa o drogách za rok 2017 je produktom Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (Country Report) , ktorú centrum vypracovalo na základe údajov z Národného monitorovacieho centra pre drogy. Obe jazykové verzie - originálna v AJ a preložená do slovenčiny sú zverejnené na stránke ...
Stiahnuté
413 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Hlavné témy EDR 2017 prezetované na zasadnutí HDG (High Working Group for Drugs) v Bruseli v dňoch 19.-21.6.2017

Prezentácia hlavných tém EDR 2017 na zasadnutí HDG v Bruseli v dňoch 19.-21.júna 2017. Dokument je v anglickom jazyku
Stiahnuté
29 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Hlavné témy EDR 2017 prezetované na zasadnutí HDG (High Working Group for Drugs) v Bruseli v dňoch 19.-21.6.2017

Prezentácia hlavných tém EDR 2017 na zasadnutí HDG v Bruseli v dňoch 19.-21.júna 2017. Dokument je v anglickom jazyku
Stiahnuté
83 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Nové druhy drog

Tlačová správa MZ SR vydaná pri príležitosti zverejnenia Európskej správy o drogách 2017
Stiahnuté
204 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Country report Slovakia 2017

Súčasť informačného balíka EMCDDA pripraveného spolu s Európskou správou o drogách 2017 ako nový produkt pre každú členskú krajinu siete REITOX Anglická verzia. This report presents the top-level overview of the drug phenomenon in Slovakia, covering drug supply, use and public health problems ...
Stiahnuté
71 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Orientačný prehľad kľúčových údajov za Slovensko a porovnanie s EÚ

Výber z Country report Slovakia 2017 - Kľúčové údaje za rok 2015 charakterizujúce situáciu s drogami na Slovensku poskytnuté do siete REITOX v roku 2016
Stiahnuté
74 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Kľúčové témy drogovej problematiky v EÚ - promo video k EDR 2017

Stiahnuté
19 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Anglicka verzia spravy 2017

Výročná správa EMCDDA 2017 s dátami za rok 2016 v anglickom jazyku.
Stiahnuté
184 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Drugnet No.98

Pravidelný štvrťročne vydávaný bulletin EMCDDA aktuálne venovaný témam Európskej správy o drogách 2017. EDR 2017 bola prezentovaná v Európskom parlamente v Bruseli a paralelne aj v Slovenskej republike v Bratislave v sidle MZ SR.
Stiahnuté
79 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Liečba drogovej závislosti v roku 2016

Aktuálne údaje o liečbe drogovej závislosti za rok 2016 poskytnuté Národným centrom zdravotníckych informácii 2.júna 2017
Stiahnuté
228 X
 
1   2   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy