Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 22. október 2019
 
 

Evalvácia

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Implementácia a overovanie efektívnosti Unplugged programu medzi slovenskými školákmi

Implementácia a overovanie efektívnosti Unplugged programu medzi slovenskými školákmi Oľga Orosová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Skúmanie efektívnosti programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok ...
Stiahnuté
41 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Informácia o projekte "UNPLUGGED"

Stiahnuté
114 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Informácia o projekte Unplugged

Primárnym poslaním školského vzdelávania a výchovy je efektívne vzdelávanie – teda vedenie žiaka k získavaniu informácií, ich kritickému posudzovaniu a triedeniu a nemenej dôležité je aj podnecovanie sociálneho a osobnostného rozvoja žiaka. Optimálne je, ak sa toto spojenie odrazí aj v stratégii školy ...
Stiahnuté
196 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Program Unplugged na Slovensku - 2014

Program Unplugged na Slovensku Hodnotenie účinnosti v r.2014
Stiahnuté
246 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Výskumné aktivity a projekty - Unplugged - univerzálny program prevencie užívania drog medzi školákmi na Slovensku

Unplugged - univerzálny program prevencie užívania drog medzi školákmi na Slovensku a faktory rizikového správania vysokoškolákov sú predmetom tejto správy. Informácie budú zapracované do Výročnej správy o stave drogovej problematiky za rok 2013 (ed.2014) v Kap. 3 Prevencia
Stiahnuté
1014 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zavádzanie preventívneho programu FRED na Slovensku

Stiahnuté
591 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Resocializačné stredisko vs terapeutická komunita

Konferencia Evaluácia výsledkov procesu resocializácie klientov resocializačných stredísk v podmienkach Slovenskej republiky Projekt VEGA č.1/0221/11
Stiahnuté
1001 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Môžu sa preventívne programy vyvinuté v USA a Kanade prenášať do Európy ?

Rozdielny kultúrny kontext by mohol byť – podľa niektorých odborníkov – dôvodom prečo by sa preventívne programy, vyvinuté v USA a Kanade, nemali prenášať do Európy. Tento tématický document naopak prezentuje skúsenosti s adaptáciou inovatívnych a overených programov a podporuje myšlienku ich ...
Stiahnuté
426 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Môžu sa preventívne programy vyvinuté v USA a Kanade prenášať do Európy ?

Rozdielny kultúrny kontext by mohol byť – podľa niektorých odborníkov – dôvodom prečo by sa preventívne programy, vyvinuté v USA a Kanade, nemali prenášať do Európy. Tento tématický document naopak prezentuje skúsenosti s adaptáciou inovatívnych a overených programov a podporuje myšlienku ich ...
Stiahnuté
315 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Pracovný program EMCDDA v roku 2013

Stiahnuté
416 X
 
1   2   3   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy