Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 13. november 2019
 
 

Servis pre médiá

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Tlačová správa - Lisabon 6.júna 2019

Tlačová správa EMCDDA vydaná pri príležitosti vydania Európskej správy o drogách 2019, 6.júna 2019
Stiahnuté
33 X
 
 
Dokument nie je k dispozícii 26 jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi

26 jún je vyhlásený za medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s nimi. Tohtoročný 26.jún je venovaný novým psychoaktívnym látkam, ktoré sa stávajú výrazným problémom, vzhľadom na ich nepredvídateľné účinky - v porovnaní s "klasickými" drogami - na zdravie jednotlivca a verejné zdravie. ...
Stiahnuté
449 X
 
 
Dokument nie je k dispozícii 26 jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi

26 jún je vyhlásený za medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s nimi. Tohtoročný 26.jún je venovaný novým psychoaktívnym látkam, ktoré sa stávajú výrazným problémom, vzhľadom na ich nepredvídateľné účinky - v porovnaní s "klasickými" drogami - na zdravie jednotlivca a verejné zdravie. ...
Stiahnuté
349 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť 26 jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi

26 jún je vyhlásený za medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s nimi. Tohtoročný 26.jún je venovaný novým psychoaktívnym látkam, ktoré sa stávajú výrazným problémom, vzhľadom na ich nepredvídateľné účinky - v porovnaní s "klasickými" drogami - na zdravie jednotlivca a verejné zdravie. ...
Stiahnuté
541 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Európska správa o drogách 2013: Trendy a vývoj

Slovenská verzia prezentácie Európskej správy o drogách 2013: Trendy a vývoj 28.máj 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR Bratislava
Stiahnuté
692 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť NOVÁ VÝROČNÁ SPRÁVA EMCDDA

Stiahnuté
405 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Tlačová správa: Užívanie heroínu na ústupe a spôsoby užívania drog sa menia

Tlačová správa EMCDDA pri príležitosti zverejnenia Výročnej správy o stave drogovej problematiky v Európe – 2012 : podľa novej správy je užívanie heroínu na ústupe a spôsoby užívania drog sa menia
Stiahnuté
191 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Tlačová správa: Užívanie heroínu na ústupe a spôsoby užívania drog sa menia

Tlačová správa EMCDDA pri príležitosti zverejnenia Výročnej správy o stave drogovej problematiky v Európe – 2012 : podľa novej správy je užívanie heroínu na ústupe a spôsoby užívania drog sa menia
Stiahnuté
294 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Stretnutie odborníkov so zástupcami médií pri príležitosti zverejnenia Výročnej správy o stave drogovej problematiky v Európe 2012

Pozvánka na stretnutie
Stiahnuté
439 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Dôvodová správa k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.139/1998

Dňa 31.októbra 2012 schválila Vláda SR uznesením č,599/2012 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch ...
Stiahnuté
651 X
 
1   2   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy