Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

Národná drogová legislatíva

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Novelizácia zákona 139/1998 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Prehľadná prezentácia novelizácie zákona 139/1998 účinná od 1.1.2020. Prezentácia bola súčasťou programu rokovania Pracovnej skupiny EWS dňa 21.11.2019
Stiahnuté
73 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Aktualizácia legislatívneho rámca

Stiahnuté
74 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Významné zmeny v sociálnoprávnej ochrane detí

Tlačová správa vydaná v súvislosti s novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, platnej od 1.4.2018.
Stiahnuté
47 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Úplné znenie ZÁKON z 25.mája2005 o sociálnoprávnejochranedetía o sociálnejkuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stiahnuté
16 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Vyhláška 21/2018

Stiahnuté
115 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť AKČNÝ PLÁN EÚ NA BOJ PROTI DROGÁM NA OBDOBIE ROKOV 2017 – 2020

RADA: AKČNÝ PLÁN EÚ NA BOJ PROTI DROGÁM NA OBDOBIE ROKOV 2017 – 2020
Stiahnuté
448 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Vyhláška MZ SR č.121/2015 - Zoznam rizikových látok

V Y H L Á Š K A Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. mája 2015, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 ...
Stiahnuté
358 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
Stiahnuté
190 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
Stiahnuté
2907 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Novela zákona č.139/1998 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Čl.1 novely zákona, ktorý sa v súlade s rozhodnutím Rady EÚ týka zaradenia nových látok do zoznamu kontolovaných látok, vstupuje do platnosti 1.októbra 2015.
Stiahnuté
708 X
 
1   2   3   4   5   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy