Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 13. november 2019
 
 

Medzinárodná drogová legislatíva

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Chrániť mladých Európanov pred novými drogami

Stiahnuté
76 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Nariadenie EP a Rady EÚ 2017/2101

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2101 z 15. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok
Stiahnuté
109 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2103

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV
Stiahnuté
146 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť AKČNÝ PLÁN EÚ NA BOJ PROTI DROGÁM NA OBDOBIE ROKOV 2017 – 2020

RADA: AKČNÝ PLÁN EÚ NA BOJ PROTI DROGÁM NA OBDOBIE ROKOV 2017 – 2020
Stiahnuté
429 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť New psychoactive substances in Europe: legislation and prosecution — current challenges and solutions

Európsky trh s novými psychoaktívnymi látkami (NPS) rástol rýchlosťou, ktorá znamenala výzvu pre etablované právne nástroje na kontrolu drog. Mnohé krajiny preto zaviedli legislatívne opatrenia týkajúce sa tohto fenoménu, ktoré buď vychádzali z platných zákonov o ochrane spotrebiteĺa, ochrane zdravia ...
Stiahnuté
114 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť New psychoactive substances in Europe: Legislation and prosecution - current challenges and solutions

Spoločná publikácia EMCDDA a EUROJUSTu (AJ): New psychoactive substances in Europe: Legislation and prosecution - current challenges and solutions - je venovaná kontrole a možným riešeniam regulácie nových psychoaktívnych látok v členských krajinách ES s ohľadom na rozhodnutie Európskeho súdneho ...
Stiahnuté
120 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Alternatives to punishment for drug using offenders

Vychádza v edícii EMCDDA Papers v anglickom jazyku " Alternatívy k trestom pre užívateľov drog - páchateľov drogových trestných činov
Stiahnuté
170 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Výzva na predkladanie projektov pre oblasť ZDRAVIE

Stiahnuté
150 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Nové psychoaktívne látky -inovatívne legislatívne opatrenia

Krátka správa prináša prehľad vývoja legislatívnych opatrení – reakcií na rastúci trh s novými psychoaktívnymi látkami a problémy, ktoré NPL predstavujú alebo môžu predstavovať pre verejné zdravie.
Stiahnuté
193 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Priority gréckeho predsedníctva v Rade EÚ

Stiahnuté
333 X
 
1   2   3   4   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy