Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 24. jún 2019
 
 

Užívanie drog v populácii

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Tabak - alkohol - drogy (prieskum 2018)

Záverečná správa z prieskumu TAD u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov v roku 2018.
Stiahnuté
12 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Pilotná štúdia k prieskumu TAD 2018

Stručná informácia o dátach súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok a získaných v pilotnej štúdii k prieskumu TAD 2018
Stiahnuté
303 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Informácia o webovej stránke

Projekt internetovej intervencie pre užívateľov marihuany podporený Ministerstvom zdravotníctva SR v súlade s „Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“
Stiahnuté
88 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Analýza vzťahov a premenných v zisteniach populačného prieskumu NMCD 2015

V poradí štvrtá analýza údajov zadaná do externého prostredia.
Stiahnuté
102 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Vývoj verejnej mienky o drogovej problematike

Špeciálne vydanie bulletinu NMCD edície I-drogy, venované analýze verejnej mienky v súvislosti s užívaním legálnych a nelegálnych psychoaktívnych látok na základe dát z populačného prieskumu v roku 2015
Stiahnuté
391 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2016 - správa

V poradí piata správa odborníkov z Asociácie čistiarenských expertov Slovenska podporená NMCD, popisuje výsledky získané v roku 2016 z analýz odpadových vôd a výskyt vybraných typov legálnych, ilegálnych drog, ich metabolitov, nových typov psychoaktívnych látok (celkovo 58 zlúčenín (tabuľka 1 - príloha)). ...
Stiahnuté
559 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Súhrnný prehľad výsledkov identických vekových skupín školského prieskumu ESPAD 2015 a GPS 2015

Nociar,A., Luha J.(2016) Súhrnný prehľad výsledkov pri porovnaní ESPAD 2015 a GPS 2015 Úvodná štúdia
Stiahnuté
355 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Názory verejnosti na drogy

Klobucký, R.(2016) Názory verejnosti na drogy - úvodná štúdia
Stiahnuté
470 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť ESPAD 2015 - Medzinárodný prieskum

Užívanie psychoaktívnych látok medzi školákmi Medzinárodný projekt ESPAD 2015 Spracovaný súhrn
Stiahnuté
408 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Prieskumy štruktúry klientov a služieb resocializácie - NMCD 2016

V poradí štvrtá správa z prieskumu štruktúry klientov a služieb resocializácie obsahuje získané údaje z prieskumu NMCD v roku 2016 (údaje 2015) a súčasne na základe údajov z doterajších deviatich vĺn prieskumov upozorňuje na niektoré zrejmé trendy, ktoré reflektujú postupne sa zvyšujúcu úroveň ...
Stiahnuté
547 X
 
1   2   3   4   5   6   7   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Jún 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
 
Odkazy