Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Štvrtok, 14. november 2019
 
 

Užívanie drog v populácii

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2018

Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2018 Štúdia Asociácie čistiarenských expertov Slovenska s finančnou participáciou NMCD
Stiahnuté
28 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Príloha k správe "Monitoring odpadových vôd ...v roku 2018)

Tabuľková a grafická časť k Správe o monitoringu odpadových vôd v roku 2018
Stiahnuté
3 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Tabak - alkohol - drogy (prieskum 2018)

Záverečná správa z prieskumu TAD u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov v roku 2018.
Stiahnuté
66 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Pilotná štúdia k prieskumu TAD 2018

Stručná informácia o dátach súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok a získaných v pilotnej štúdii k prieskumu TAD 2018
Stiahnuté
334 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Informácia o webovej stránke

Projekt internetovej intervencie pre užívateľov marihuany podporený Ministerstvom zdravotníctva SR v súlade s „Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“
Stiahnuté
97 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Analýza vzťahov a premenných v zisteniach populačného prieskumu NMCD 2015

V poradí štvrtá analýza údajov zadaná do externého prostredia.
Stiahnuté
108 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Vývoj verejnej mienky o drogovej problematike

Špeciálne vydanie bulletinu NMCD edície I-drogy, venované analýze verejnej mienky v súvislosti s užívaním legálnych a nelegálnych psychoaktívnych látok na základe dát z populačného prieskumu v roku 2015
Stiahnuté
436 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2016 - správa

V poradí piata správa odborníkov z Asociácie čistiarenských expertov Slovenska podporená NMCD, popisuje výsledky získané v roku 2016 z analýz odpadových vôd a výskyt vybraných typov legálnych, ilegálnych drog, ich metabolitov, nových typov psychoaktívnych látok (celkovo 58 zlúčenín (tabuľka 1 - príloha)). ...
Stiahnuté
801 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Súhrnný prehľad výsledkov identických vekových skupín školského prieskumu ESPAD 2015 a GPS 2015

Nociar,A., Luha J.(2016) Súhrnný prehľad výsledkov pri porovnaní ESPAD 2015 a GPS 2015 Úvodná štúdia
Stiahnuté
374 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Názory verejnosti na drogy

Klobucký, R.(2016) Názory verejnosti na drogy - úvodná štúdia
Stiahnuté
507 X
 
1   2   3   4   5   6   7   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy