Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 18. október 2019
 
 

Trestnoprávna oblasť (LED)

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Správa o stave a vývoji drogovej scény na území SR za rok 2018

Piata súhrnná správa MV SR - Národnej kriminálnej agentúry (národnej protidrogovej jednotky) o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za rok 2018.
Stiahnuté
29 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Redukcia ponuky drog - prehľad opatrení na úrovni EÚ

Redukcia ponuky drog – prehľad politík a opatrení na úrovni EÚ Článok EMCCDA prináša prehľad politík a opatrení v rámci EÚ vo vzťahu k medzinárodnému kontextu výroby a obchodovania s nelegálnymi drogami. Znižovanie ponuky drog (drug supply reduction) je prierezovou agendou; počínajúc protidrogovou ...
Stiahnuté
89 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami

Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (elektronické náramky pri treste domáceho väzenia)
Stiahnuté
519 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Alternatives to punishment for drug using offenders

Vychádza v edícii EMCDDA Papers v anglickom jazyku " Alternatívy k trestom pre užívateľov drog - páchateľov drogových trestných činov
Stiahnuté
169 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Deviata výročná konferencia o protidrogových politikách

Výročná konferencia Výzva na predkladanie abstraktov
Stiahnuté
265 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Novela zákona 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch účinná od 15.marca 2014

Stiahnuté
435 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Novela zákona 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch účinná od 15.marca 2014

Stiahnuté
337 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Návrh zákona

Stiahnuté
1247 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Prvá európska konferencia o indikátoroch v oblasti trestnoprávnych údajov

anotácia publikácie EMCDDA - zborník z konferencie o trestno-právnych údajoch /indikátoroch
Stiahnuté
558 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2012-2015

Stiahnuté
647 X
 
1   2   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy