Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Štvrtok, 25. apríl 2019
 
 

Trestnoprávna oblasť (LED)

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Redukcia ponuky drog - prehľad opatrení na úrovni EÚ

Redukcia ponuky drog – prehľad politík a opatrení na úrovni EÚ Článok EMCCDA prináša prehľad politík a opatrení v rámci EÚ vo vzťahu k medzinárodnému kontextu výroby a obchodovania s nelegálnymi drogami. Znižovanie ponuky drog (drug supply reduction) je prierezovou agendou; počínajúc protidrogovou ...
Stiahnuté
78 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami

Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (elektronické náramky pri treste domáceho väzenia)
Stiahnuté
457 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Alternatives to punishment for drug using offenders

Vychádza v edícii EMCDDA Papers v anglickom jazyku " Alternatívy k trestom pre užívateľov drog - páchateľov drogových trestných činov
Stiahnuté
161 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Deviata výročná konferencia o protidrogových politikách

Výročná konferencia Výzva na predkladanie abstraktov
Stiahnuté
251 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Novela zákona 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch účinná od 15.marca 2014

Stiahnuté
428 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Novela zákona 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch účinná od 15.marca 2014

Stiahnuté
324 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Návrh zákona

Stiahnuté
1222 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Prvá európska konferencia o indikátoroch v oblasti trestnoprávnych údajov

anotácia publikácie EMCDDA - zborník z konferencie o trestno-právnych údajoch /indikátoroch
Stiahnuté
547 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2012-2015

Stiahnuté
633 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Pracovná platforma pre spravodlivosť a uplatňovanie práva: Nariadená liečba dospelých drogovo závislých páchateľov trestných činov – prieskum

Prvé výsledky prieskumu Pompidou Group v rámci krajín Európy, ktorý sa zrealizoval na konci roka 2008, prinášajú predbežný obraz o situácii týkajúcej sa existencie a uplatňovania štandardov (usmernení) pre nariadenú (vynútenú) liečbu dospelých drogovo závislých páchateľov trestných činov.
Stiahnuté
883 X
 
1   2   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Apríl 2019
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
Odkazy