Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 21. august 2019
 
 

Drogová situácia v SR

 
 
 
 
 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Country Report Slovakia

Slovenská verzia tzv. Country Report, ktorú zostavili odborníci z EMCDDA na základe údajov zo Slovenska poskytnutých do medzinárodnej informačnej site REITOX formou štatistických tabuliek a takmer desiatky pracovných zošitov (workbookov) Národným monitorovacím centrom pre drogy.
Stiahnuté
29 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Country Report Slovakia - Správa o drogách 2019

Slovenská verzia tzv. Country Report, ktorú zostavili odborníci z EMCDDA na základe údajov zo Slovenska poskytnutých do medzinárodnej informačnej siete REITOX formou štatistických tabuliek a takmer desiatky pracovných zošitov (workbookov) Národným monitorovacím centrom pre drogy. NMCD získava údaje ...
Stiahnuté
7 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Country Report Slovakia

Správa o Slovensku (v AJ) Súčasť informačného balíka EMCDDA v súvislosti s výročnou správou EMCDDA - Európskej správy o drogách
Stiahnuté
24 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Analýza vzťahov a premenných v zisteniach populačného prieskumu NMCD 2015

V poradí štvrtá analýza údajov zadaná do externého prostredia.
Stiahnuté
103 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Liečba drogovej závislosti v roku 2016

Aktuálne údaje o liečbe drogovej závislosti za rok 2016 poskytnuté Národným centrom zdravotníckych informácii 2.júna 2017
Stiahnuté
224 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2016 - správa

V poradí piata správa odborníkov z Asociácie čistiarenských expertov Slovenska podporená NMCD, popisuje výsledky získané v roku 2016 z analýz odpadových vôd a výskyt vybraných typov legálnych, ilegálnych drog, ich metabolitov, nových typov psychoaktívnych látok (celkovo 58 zlúčenín (tabuľka 1 - príloha)). ...
Stiahnuté
672 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Drug situation in Slovakia - october 2016

Príspevok NMCD na stretnutie národných drogových koordinátorov v Bratislave počas Predsedníctva SR v Rade EÚ.
Stiahnuté
294 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Prieskumy štruktúry klientov a služieb resocializácie - NMCD 2016

V poradí štvrtá správa z prieskumu štruktúry klientov a služieb resocializácie obsahuje získané údaje z prieskumu NMCD v roku 2016 (údaje 2015) a súčasne na základe údajov z doterajších deviatich vĺn prieskumov upozorňuje na niektoré zrejmé trendy, ktoré reflektujú postupne sa zvyšujúcu úroveň ...
Stiahnuté
558 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Európska správa o drogách 2016

NAJNOVŠIA VÝROČNÁ SPRÁVA AGENTÚRY EMCDDA O TRENDOCH Už čoskoro: Európska správa o drogách 2016 (20. 4. 2016, LISABON) Aké sú najnovšie trendy v oblasti ponuky drog v Európe? Ktoré drogy spôsobujú najviac škôd a vyvolávajú najväčšie obavy? Aký je najnovší vývoj v oblasti drogovej prevencie, liečby ...
Stiahnuté
441 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Novela zákona č.139/1998 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Čl.1 novely zákona, ktorý sa v súlade s rozhodnutím Rady EÚ týka zaradenia nových látok do zoznamu kontolovaných látok, vstupuje do platnosti 1.októbra 2015.
Stiahnuté
670 X
 
1   2   3   4   5   6   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
August 2019
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 
Odkazy