Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Štvrtok, 25. apríl 2019
 
 

Drogová situácia v SR

 
 
 
 
 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Analýza vzťahov a premenných v zisteniach populačného prieskumu NMCD 2015

V poradí štvrtá analýza údajov zadaná do externého prostredia.
Stiahnuté
92 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Liečba drogovej závislosti v roku 2016

Aktuálne údaje o liečbe drogovej závislosti za rok 2016 poskytnuté Národným centrom zdravotníckych informácii 2.júna 2017
Stiahnuté
209 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2016 - správa

V poradí piata správa odborníkov z Asociácie čistiarenských expertov Slovenska podporená NMCD, popisuje výsledky získané v roku 2016 z analýz odpadových vôd a výskyt vybraných typov legálnych, ilegálnych drog, ich metabolitov, nových typov psychoaktívnych látok (celkovo 58 zlúčenín (tabuľka 1 - príloha)). ...
Stiahnuté
512 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Drug situation in Slovakia - october 2016

Príspevok NMCD na stretnutie národných drogových koordinátorov v Bratislave počas Predsedníctva SR v Rade EÚ.
Stiahnuté
268 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Prieskumy štruktúry klientov a služieb resocializácie - NMCD 2016

V poradí štvrtá správa z prieskumu štruktúry klientov a služieb resocializácie obsahuje získané údaje z prieskumu NMCD v roku 2016 (údaje 2015) a súčasne na základe údajov z doterajších deviatich vĺn prieskumov upozorňuje na niektoré zrejmé trendy, ktoré reflektujú postupne sa zvyšujúcu úroveň ...
Stiahnuté
533 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Európska správa o drogách 2016

NAJNOVŠIA VÝROČNÁ SPRÁVA AGENTÚRY EMCDDA O TRENDOCH Už čoskoro: Európska správa o drogách 2016 (20. 4. 2016, LISABON) Aké sú najnovšie trendy v oblasti ponuky drog v Európe? Ktoré drogy spôsobujú najviac škôd a vyvolávajú najväčšie obavy? Aký je najnovší vývoj v oblasti drogovej prevencie, liečby ...
Stiahnuté
413 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Novela zákona č.139/1998 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Čl.1 novely zákona, ktorý sa v súlade s rozhodnutím Rady EÚ týka zaradenia nových látok do zoznamu kontolovaných látok, vstupuje do platnosti 1.októbra 2015.
Stiahnuté
645 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami

Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (elektronické náramky pri treste domáceho väzenia)
Stiahnuté
457 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Komplexný balík efektívnych riešení drogovej problematiky

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi prezentovalo OZ Odyseus informačný material týkajúci sa návrhu na riešenie drogovej problematiky
Stiahnuté
282 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Súhrn výročnej správy o stave drogovej problematiky v SR - 2014

Stiahnuté
2297 X
 
1   2   3   4   5   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Apríl 2019
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
Odkazy