Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 13. november 2019
 
 

Systém včasného varovania pred novými syntetickými drogami (EWS)

 


 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Global SMART update 2019

Ako porozumieť globálnej opioidovej kríze - informácie a fakty Systému včasného varovania Úradu OSN pre drogy a kriminalitu - aktualizované pri príležitosti 62. zasadnutia Komisie OSN pre omamné látky
Stiahnuté
29 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Schéma rozhodovania o kontrole NPL na úrovni EÚ

Aktualizovaná schema rozhodovacieho procesu na úrovni EÚ o podrobení novej prychoaktívnej kontrole.
Stiahnuté
19 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Chrániť mladých Európanov pred novými drogami

Stiahnuté
76 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Nové psychoaktívne látky

Systém včasného varovania - syntetické kanabinoidy, syntetické opioidy a syntetické katinóny
Stiahnuté
109 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Fentanils and synthetic cannabinoids: driving greater complexity into the drug situation

Napriek povzbudzujúcemu trendu poklesu kvantity nových psychoaktívnych látok v dôsledku zvýšenej regulácie a pravdepodobne aj v dôsledku likvidácie výrobných laboratórií v Číne, to, čo je a čo sa dostáva do obehu aktuálne, znamená vážne ohrozenie zdravia jednotlivcov a verejného zdravia, ako aj sociálne ...
Stiahnuté
30 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť ADB-CHMINACA - Report on the risk assesment

Syntetický kanabinoid ADB-CHMINACA - hodnotenie rizík - správa
Stiahnuté
261 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť CUMYL-4CN-BINACA - Report on risk assesment

Syntetický kanabinoid CUMYL-4CN-BINACA - hodnotenie rizík - správa
Stiahnuté
135 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť EMCDDA–Europol Joint Report on a new psychoactive substance: N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl)

Stiahnuté
62 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Vyhláška 21/2018

Stiahnuté
106 X
 
 
Stiahnuť dokument Stiahnuť Nariadenie EP a Rady EÚ 2017/2101

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2101 z 15. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok
Stiahnuté
109 X
 
1   2   3   4   5   Ďalej
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy