Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Štvrtok, 19. september 2019
 
 

Príloha č. 1 - Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie

Príloha č. 1 - Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
Autor: MZ SR, 2016-03-17
Názov: Príloha č. 1 - Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
Vydavateľ: MZ SR
Počet strán: 2 strán
Kategórie: - Finančné prostriedky účelovo určené na poskytnutie dotácií na podporu protidrogových v súlade s „Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“
- Finančné prostriedky účelovo určené na poskytnutie dotácií na podporu protidrogových v súlade s „Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“ -> Rok 2016
Vložené: 2016-03-18

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 4 ods. 8 zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) zriaďuje Komisiu ministerstva na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) zákona (ďalej len „komisia“) ako svoj poradný orgán na vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie.
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
September 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
Odkazy