Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 28. január 2020
 
 

Výpis podľa abecedy

1 3 A Á B C D E F G H I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U Ú V Z Ž
1
1. Košická AA skupina
Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, 040 01 Košice, Hilda 0907 459 998 František 0902 476 573 Marek 0903 204 731 Rolo 0904 738 956 PS centrum 055-678 45 20
(Kluby abstinentov)
1. psychiatrická klinika, UJPŠ Košice
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, 055 / 640 4255
(Psychiatrické zariadenia)
3
36. skautský zbor
SOUCH Šaľa-Veča, 927 00 Šaľa - Veča
(Neštátne organizácie)
A
A - klub
Hraničná č. 2, 841 02 Bratislava
(Kluby abstinentov)
A - klub Bardejov
Psychiatrické odd., Jirásková 13, 085 01 Bardejov
(Kluby abstinentov)
A - klub Človek v kríze OZ
Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra, 037 / 74 191 48
(Kluby abstinentov)
A - klub Modrý kameň
Interná ambulancia, 992 01 Modrý Kameň
(Kluby abstinentov)
A - klub Nové Mesto nad Váhom
Beckov 428, 916 38 Nové Mesto nad Váhom, 032 / 777 7167
(Kluby abstinentov)
A - klub pri Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote
Nám. Š. M. Daxnera 1, 979 01 Rimavská Sobota
(Kluby abstinentov)
A - klub Revúca OZ Pohoda
Lubeník 165 , 049 18 Lubeník
(Kluby abstinentov)
A - sekcia
Nemocnica F.D. Roosevelta, Psychiatrické oddelenie, Cesta k nemocnici č.1, 974 01 Banská Bystrica
(Kluby abstinentov)
A klub Nový začiatok
MsKS (Junior), ul. A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice
(Kluby abstinentov)
A2 Osuského Bratislava
AT, Osuského 10, 841 01 Bratislava
(Kluby abstinentov)
AA "24"
Misijný dom na Kalvárii, 949 01 Nitra
(Kluby abstinentov)
ADDICT, s.r.o., Súkromná ambulancia pre liečbu alkoholizmu a iných toxikománií Nitra
Krčméryho 843/14, 949 01 Nitra, 037 / 6526 542
(Psychiatrické zariadenia)
Ahoj Piešťany
Teplická 83, 921 01 Piešťany, 033 / 772 6575
(Neštátne organizácie)
AK - JASEŇ
Oravská Jasenica 130, 029 64
(Kluby abstinentov)
A-klub "DÚHA"
Rínok 334, Psychiatr. nemocnica V. Zálužie, 951 35 Veľké Zálužie, 037 / 78 883 42
(Kluby abstinentov)
A-klub HRON Brezno
Psychiatrické oddelenie, Rázusova ulica č. 69, 977 01 Brezno
(Kluby abstinentov)
A-klub Lučenec
Neštátne zdravotnícke stredisko, Erenburgerova 15, 964 01 Lučenec
(Kluby abstinentov)
A-klub Myjava
Jánošíková 383/4, 907 01 Myjava
(Kluby abstinentov)
A-klub Nádej
CUP - Centrum univerzitnej pastorácie, Štefánika 20, 960 01 Zvolen
(Kluby abstinentov)
A-klub Nádej Turčianske Teplice
Partizánska 14, 039 01 Turčianske Teplice
(Kluby abstinentov)
A-klub pri resocializačnom zariadení Čistý deň n.o.
Hodská cesta 1228, 924 01 Galanta
(Kluby abstinentov)
A-klub Rohožník
P.O. Box 19, 906 38 Rohožník
(Kluby abstinentov)
A-KLUB Tornaľa, o.z.
Daxnerova 18, 982 01 Tornaľa, Non-stop linka pomoci: 0918 70 18 70
(Kluby abstinentov)
A-klub Trenčín KAT
Psychosociálne centrum, Palackého 21, 911 01 Trenčín
(Kluby abstinentov)
A-klub Trnava, kolektívny člen "Združenia abstinentov Slovenska"
Sladovnícka č. 29, 917 01 Trnava
(Kluby abstinentov)
A-klub v PL Sučany
PL Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany
(Kluby abstinentov)
ALFA Klub Pezinok
Dom dôchodcov, Hrčiarska 37, 902 01 Pezinok
(Kluby abstinentov)
Aliancia žien Bratislava
Bratislava
(Sociálne)
Alžbetka n.o. Spišská Nová ves
Zimná 66, 052 01 Spišská Nová Ves
(Neštátne organizácie)
Anonymni narkomani
Lofflerová 2, 040 01 Košice
(Kluby abstinentov)
Anonymní narkomani
Prima, Hviezdoslavovo námestie 17, Bratislava
(Kluby abstinentov)
Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska o.z. Trenčín
Duklianskych hrdinov 18, 911 05 Trenčín
(Kluby abstinentov)
Asociácia prevencie
Ľudovítov, časť Šopy 3, 941 11 Palárikovo, 035 / 64 939 85
(Neštátne organizácie)
ASTEROID, s.r.o Bratislava
Saratovská 24, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, +421 264 367 630
(Psychiatrické zariadenia)
AT klub Skalica
Ambulancia klinickej psychológie NZZ, 909 01 Skalica
(Kluby abstinentov)
Azylové ubytovanie Bratislava
Bratislava, 02 / 6224 7877
(Iné)
Azylový dom - muži
Pod Kalváriou 295, 955 01 Topoľčany, 038 / 522 4706
(Iné)
Azylový dom pre bezdomovcov, n.o.
Štúrová 55, 955 01 Nitra, 037 / 74 107 29
(Iné)
Á
Áno pre život - útulok pre ženy, dievčatá
Kostolná 60, Rajec, 015 01 Žilina , 041 / 542 4434
(Iné)
B
Brána do života, krízové centrum Bratislava
M.Medveďovej 4, 851 03 Bratislava, 02 / 6241 0469
(Krízové)
BRATISLAVA - Ymca
Karpatská 2, II.poschodie, č.dv. 264, Bratislava, Ondrej D: 0914 185 413, Ondrej M: 0904 619 744
(Kluby abstinentov)
Bratislavská arcidiecézna charita
Krasinského 6, 821 04 Bratislava, +421 2 442 50 374 - sekretariát +421 2 442 50 374 - riaditeľ
(Všeobecné)
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava, 02 / 5542 3117
(Samosprávne orgány)
C
Centrum komunitného organizovania - Občianske združenie
Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 412 3830
(Sociálne)
Centrum mentálneho zdravia MATKA, s.r.o. Bratislava
Haanova 7, 851 04 Bratislava, +421 2623 12 287 - recepcia
(Psychiatrické zariadenia)
Centrum Nádej - pomoc ohrozeným deťom Bratislava
Bratislava, 02 / 6224 9914
(Krízové)
Centrum neformálneho vzdelávania a prevencie
Remeselnícka 1, 050 01 Revúca, 058 / 4424 458
(Neštátne organizácie)
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Nitra
ulica J. Vuruma č.2, 949 01 Nitra, 037 / 6554 245 - 6 (ústredňa); 037 / 6554 247 (riaditeľka)
(Pedagogické a psychologické)
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Trnave
M. Sch. Trnavského 2, 917 01 Trnava, 033 / 5514 423
(Pedagogické a psychologické)
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Žilina
Predmestská 1613, 010 01 Žilina, 041 / 565 00 18
(Pedagogické a psychologické)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava
Ružová dolina 27, 811 04 Bratislava, 02 / 5477 5560, 02 / 5443 3118
(Pedagogické a psychologické)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dunajská Streda
Hlavná 37/19, 929 01 Dunajská Streda, 031 / 5530 283
(Pedagogické a psychologické)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
Fraštácka 4, 920 01 Hlohovec, 033 / 7426 988
(Pedagogické a psychologické)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levoča
Ružová ulica 91/1, 054 01 Levoča, 053 / 4511-968
(Pedagogické a psychologické)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prešov
Ul. Levočská 7 (1. a 2. poschodie), 080 01 Prešov, 051 / 7715 526; 051 / 7754 621
(Pedagogické a psychologické)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici
Mládežnícka 34, 974 04 Banská Bystrica, 048 / 4134 751, 048 / 4134 752
(Pedagogické a psychologické)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencieTrenčín
Kubranská 20 so sídlom Kukučínova 473, 911 05 Trenčín, 032 / 7436 152
(Pedagogické a psychologické)
Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o. - MUDr. Jozef Vido
Piešťanská 3; Blok C v BC Aquapolis Trnava naproti OC Galéria ("Tesco Extra"), vedľa "vodárenskej veže"., poschodie: 2., 917 01 Trnava, 033 / 2400 285 (po 16:00)
(Psychiatrické zariadenia)
Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
Cesta k nemocnici č. 55, 974 01 Banská Bystrica, MUDr. Martin Somora - primár: Telefón: 0902 533 061 E-mail: somora@cpldz-bb.sk Veronika Končoková - vrchná sestra: Telefón: 0903 901 830 E-mail: koncokova@cpldz-bb.sk
(Centrum pre liečbu drogových závislostí)
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
Hraničná 2, P.O.BOX 51, 827 99 Bratislava, 02/ 53 41 74 64; 02/ 53 41 74 67; 02/ 53 41 74 72;
(Centrum pre liečbu drogových závislostí)
Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o.
Na vodopád 184, 038 54 Šútov, 043 / 42 95 071
(Centrum pre liečbu drogových závislostí)
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Skladná 2, 041 90 Košice, Riaditeľ: MUDr. Boris BODNÁR – riaditeľ, psychiater Telefón: 055/6222848 Vrchná sestra: Mgr. Eva DUCHOVÁ – vrchná sestra Telefón: 055/6222848 Ambulancia: 055/6222848 Lekári: MUDr. Ivica MITRÍKOVÁ KMEČOVÁ – zástupkyňa riaditeľa, psychiatričk
(Centrum pre liečbu drogových závislostí)
Centrum sociálnej prevencie
Ul. Sv. Cyrila a Metoda 4595/18, 955 01 Topoľčany
(Neštátne organizácie)
Centrum sociálnej prevencie
Ul. Sv. Cyrila a Metoda 4595/18, 955 01 Topoľčany
(Neštátne organizácie)
Centrum voľného času - Tornaľa
Mierová 83, 982 01 Tornaľa, 047 / 552 3163
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času - Veľký Krtíš
Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 483 1471
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času - Žiar nad Hronom
M.R. Štefánika 17, 965 01 Žiar n/Hronom 1, 045 / 673 3348
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času "Mladosť" Šurany
Partizánska 23, 942 01 Šurany, 035 / 650 1190
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Banská Bystrica
J. Kráľa 9, 974 19 Banská Bystrica, 048 / 415 2635
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Banská Bystrica
Havranské 9, 974 00 Banská Bystrica, 048 / 413 1590
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Bratislava I.
Štefánikova 35, 811 04 Bratislava, 02 / 5249 5686
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Bratislava III.
Hlinická 3, 831 54 Bratislava, 02 / 4488 9179
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Bratislava IV.
Pekníkova 2, 841 02 Bratislava, 02 / 6436 5193
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Bratislava V.
Gessayova 6, 851 02 Bratislava, 02 / 6231 5979
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Brezno
Školská 7, 977 01 Brezno, 048 / 611 6600
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Cvrček
Angyalová 413/19, 967 01 Kremnica, 045 / 647 4034
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Domček - Krupina
M.R.Štefánika 33, 963 01 Krupina, 045 / 551 9361
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Domino - Zvolen
Bela IV. 1567/6, 960 01 Zvolen, 045 / 533 5715
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Domino, Klub primárnej prevencie drogových závislostí
Štefánikova 63, 949 01 Nitra, 037 / 65 263 73
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času ESKO Bratislava
Chlumeckého 12, 812 03 Bratislava, 02 / 4329 5707
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Fafrňkáreň - Banská Štiavnica
L. Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica, 045 / 691 1626
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Hnúšťa
Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa, 047 / 542 2206
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Holíč
Školská 2, II.ZŠ, 908 51 Skalica, 034 / 668 5036
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Hubanovo
Novozámocká 14, 947 03 Hurbanovo, 035 / 76 100 49
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Kolárovo
Mostová 2, 946 03 Kolárovo
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Komárno
Rozmarínová 2, 945 01 Komárno, 035 / 773 0396
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Levice
Sládkovičova 2, 934 01 Levice, 036 / 63 163 09
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Magnet - Lučenec
Ulica mieru 45, 984 01 Lučenec 1, 047 / 433 3797
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Malacky
Na brehu 4, 901 01 Malacky, 034 / 772 2228
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Nová Baňa
Bernoláková 30, 968 01 Nová Baňa, 045 68 56 365
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Nové Zámky
ul. B. Nemcovej 6, 940 01 Nové Zámky, 035 / 642 0401
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Pezinok
Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok, 033 / 641 2020
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Relax - Rimavská Sobota
SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota 1, 047/ 562 4691
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Revúca
Kollárova 9, 050 01 Revúca, 058 / 443 1031
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Senec
Lichnerova 61, 903 01 Senec, 02 / 4592 3300
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Senica
Sadová 646/8, 905 01 Senica, 034 / 651 3539
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Skalica
Pri potoku 10, 909 01 Skalica, 034 / 664 8688
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Šaľa
927 01 Šaľa, 031 / 770 3620
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Šamorín
Pomlejská 24, 931 01 Šamorín, 031 / 562 2153
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Šaštín - Stráže
Štúrova 1328, 908 41 Šaštín - Stráže, 034 / 659 2871
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Štúrovo
Hlavná 22, 934 01 Štúrovo, 036 / 75 112 39
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Trend - Detva
Obrancov mieru 7, 962 12 Detva, 045 / 545 5529
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Veľký Meder
Sídlisko M.Korvína, 932 01 Veľký Meder, 031 / 555 2415
(Štátne zariadenia)
Centrum voľného času Zlaté Moravce
Rovňanova, 953 01 Zlaté Moravce, 037 / 632 1184
(Voľnočasové aktivity)
Centrum voľného času Žarnovica
Nám. SNP 24, 966 81 Žarnovica, 045 / 681 2363
(Voľnočasové aktivity)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava I.
Fedákova 3, 841 02 Bratislava, 02 / 6446 1435
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava I.
Jesenského 8, 811 01 Bratislava, 02 / 5443 4442
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava II.
Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava, 02 / 4341 0712
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava III.
Hubeného 25, 831 05 Bratislava, 02 / 4488 2406
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava IV.
Fedákova 3, 841 02 Bratislava, 02 / 6446 1467
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava V.
Hrobákova 3, 851 02 Bratislava, 02 / 6241 1955
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Čadca
Kukučínova 162, 022 01 Čadca, 041 / 43 341 82
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Dolný Kubín
Ul. M.R. Štefánika 1810/15, 026 01 Dolný Kubín
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Liptovský Mikuláš
Okoličianska 333, 031 04 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 5021
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Martin
Ul. Pavla Mudroňa 22, 036 01 Martin, 043 / 42 391 11
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Námestovo
Nám. A.Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo, 043 / 55 810 66
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Pezinok
Cajlanská 95, 902 01 Pezinok, 033 / 640 4388
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Poprad
Šrobárova 3289/20, 058 01 Poprad, 052 / 774 1416
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Diagnostickom centre Bratislava II.
Slovinská 1, 821 04 Bratislava, 02 / 4342 1659
(Štátne zariadenia)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Pedagogicko-psychologickej poradni Nové Mesto n/Váhom
Športová 40, 915 01 Nové Mesto n/Váhom, 032 / 7714 507 032 / 7714 526
(Pedagogické a psychologické)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Pedagogicko-psychologickej poradni Partizánske
Februárová 153/3; (žltá budova oproti pošte, 2. poschodie), 958 01 Partizánske, 038 / 749 1922
(Pedagogické a psychologické)
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Trstená
SNP 227/23, 028 01 Trstená, 043 / 53 911 60
(Štátne zariadenia)
Colný kriminálny úrad, pobočka Nitra
/riaditeľstvo/ Bajkalská 24, 824 97 Bratislava, 037 / 651 5020 - Nitra
(Colníci)
COR Centrum, n.o.
Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica, 048 / 41 335 66
(Zariadenia)
CVČ
Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica
(Voľnočasové aktivity)
CVČ
Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 41 254 62
(Voľnočasové aktivity)
CVČ - Jelšava
Nám. Republiky 510, 049 16 Jelšava, 058 / 48 814 06
(Voľnočasové aktivity)
CVČ - Kokava nad Rimavicou
Nám. 1. mája, 985 05 Kokava nad Rimavicou, 047 / 42 933 00
(Voľnočasové aktivity)
CVČ - Zvolen
Okružná 2471/131, 960 01 Zvolen, 045 / 53 634 50
(Voľnočasové aktivity)
CVČ Gemerské Dechtáre
Gemerské Dechtáre 170, 980 04 Gemerské Dechtáre, 047 / 569 9637
(Voľnočasové aktivity)
CVČ IUVENES
Nám. slobody 30, 986 01 Fiľakovo, 047 / 438 1725
(Voľnočasové aktivity)
CVČ Kremnica
Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, 045 / 67 430 92
(Voľnočasové aktivity)
CVČ Maják
Špania Dolina 15, 974 01 Špania Dolina, 048 / 419 8280
(Voľnočasové aktivity)
CVČ Zvolen
Lieskovská cesta 2298/4, 960 01 Zvolen
(Voľnočasové aktivity)
Charitatívna služba v rodinách
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Topoľčany, 038 / 53 531 11 kl. 314
(Iné)
Charitatívna služba v rodinách
Mederčská 39, 945 01 Komárno
(Iné)
Charitatívna služba v rodinách
P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa, 031 / 77 168 85
(Iné)
D
Detská psychiatrická liečebňa Hraň
Lesná 447, 076 03 Hraň, 056 / 679 00 12, -20
(Psychiatrické zariadenia)
Detské integračné centrum Trnava
Čajkovského 55, 917 08 Trnava, 033 / 552 1165
(Štátne zariadenia)
Detský fond SR
Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, +421 2 43 63 43 54
(Všeobecné)
Detský charitatívny dom Sv. Lujzy
Samova 4 , 950 50 Nitra, 037 / 77 202 14
(Iné)
Diagnostické centrum Košice
Opatovská cesta 101, 041 85 Košice, 055 / 698 5459
(Zdravotnícke)
Diagnostické centrum pre deti Ružomberok
Jančeka 32, 034 01 Ružomberok, 044 / 432 4209
(Štátne zariadenia)
Diagnostické centrum pre mládež - dievčatá Žilina
Na Skalke 16, 013 01 Žilina-Lietavská Lúčka, 041 / 568 8494
(Štátne zariadenia)
Diagnostické centrum pre mládež Bratislava IV.
Trstínska 2, 843 58 Bratislava, 02 / 6595 6215
(Zdravotnícke)
Dom Charitas sv. Kláry - útulok, krízové stredisko
Borbisova 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 562 1932
(Iné)
Dom Krištof - Centrum pre rodinu
K.Pribinu 26, 911 01 Trenčín, 032 / 743 0825
(Zariadenia)
Dom sv. Alžbety - krízové stredisko
9.mája 74, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 414 4431
(Krízové)
Domka, združenie saleziánskej mládeže Košice
Na Kalvárii 23, 040 01 Košice, 055 / 625 4887
(Neštátne organizácie)
Domov pre osamelých rodičov
Centrum soc. prevencie, ul. Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany
(Sociálne)
Domov pre osamelých rodičov
949 01 Nitra, 037 / 77 208 07
(Sociálne)
Domov pre týrané ženy Bratislava
Bratislava, 02 / 4446 0606
(Iné)
Domov v rodine, OZ
Kostolianska 55, 040 01 Košice
(Sociálne)
Domum útulok, domov pre osamelých rodičov (mesto Piešťany)
Námestie SNP 1457/3, 921 01 Piešťany, 033 / 772 7687
(Iné)
DPD DD a DSS- útulok
Wolkerova 26, 940 01 Nové Zámky, 035 / 642 0790
(Iné)
Druhá psychiatrická klinika Košice
Rastislavova 43, 041 90 Košice, 055 / 615 2720 - prednosta 055 / 615 2722 - sekretariát
(Psychiatrické zariadenia)
Dúha Hlohovec
Nerudova 12, 920 01 Hlohovec, 033 / 742 1153
(Neštátne organizácie)
E
Ego Fit, s.r.o. Bratislava
Rajecká 18, 821 07 Bratislava, 02 / 455 262 38
(Psychiatrické zariadenia)
eMklub o.z. (útulok pre dievčatá)
Hostie 326, 951 94 Hostie, okres Z. Moravce, 037 / 692 22 981
(Iné)
F
Fakultná nemocnica Nitra, pedopsychiatrická ambulancia
Špitálska 11, 949 01 Nitra, 037 / 6545 516
(Psychiatrické zariadenia)
Fakultná nemocnica s poliklinikou - Ambulancia medicíny drogových závislostí
Budova patológie - vlastný vchod, 940 01 Nové Zámky, sestra: 035 / 691 2470 lekár: 035 / 691 2802
(Psychiatrické zariadenia)
Fakultná nemocnica Trenčín, Psychiatrická klinika
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, 032 / 6566 488 032 / 6566 311
(Terapia sociálno-patologických javov)
Farská charita
Školská 184, 956 33 Chynorany okr. Topoľčany, 038 / 54 246 17
(Iné)
Farská charita
Oponice 98, 955 14 Oponice, 038 / 53 172 23
(Iné)
Filia n.o. Košice
Trieda SNP 3, 040 11 Košice
(Neštátne organizácie)
Fórum osamelých matiek Bratislava
Junácka 10, 820 00 Bratislava
(Krízové)
G
Galantské osvetové stredisko
Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta, 031 / 780 2621
(Osvetové strediská)
Gemerské osvetové stredisko Rožňava
Betliarska 8, 048 01 Rožňava, 058 / 732 4258
(Osvetové strediská)
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota, 047 / 563 1095, 047 / 562 1222
(Osvetové strediská)
Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava, +421 2 5729 5730
(Štátna správa)
Gréckokatolícka diecézna charita - Agentúra podporovaného zamestnávania pri RS CKD
Jarková 79, 080 01 Prešov, 051 / 772 37 09; 051 / 758 11 38
(Sociálne)
Gréckokatolícka diecézna charita - Resocializačný systém Cesta k domovu
Hlavná 2, 080 01 Prešov, 051 / 75 62 601
(Všeobecné)
Gréckokatolícka diecézna charita - Sociálne centrum
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov, 051 / 772 37 52
(Neštátne organizácie)
Gréckokatolícka charita
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov, 051/7723970
(Resocializácia)
H
H - klub
ATS Osuského 10, 851 03 Bratislava
(Kluby abstinentov)
Hippokrates, s.r.o. Bratislava - súkromné zdravotnicke centrum, psychiatrická ambulancia
Šulekova 20 (vstup z Novostvetskej), 811 03 Bratislava, 02 / 5920 4200
(Psychiatrické zariadenia)
Hontiansko-novohradské osvetové stredisko - detašované pracovisko Veľký Krtíš
Nám. A. H. Škultétyho 35, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 48 317 46
(Osvetové strediská)
Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov
Rhodyho 6, 085 01 Bardejov, 054 / 472 2275
(Osvetové strediská)
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou
sídl. 1.mája 74, Vranov nad Topľou, 057 / 442 2871
(Osvetové strediská)
I
ICM (Informačné centrum mladých)
Kasárenská 6, 934 01 Levice
(Neštátne organizácie)
ICM (Informačné centrum mladých)
ČsA, 955 01 Topoľčany, 038 / 532 7315
(Neštátne organizácie)
ICM (Informačné centrum mladých) NITRA
Na hôrke 30, 941 01 Nitra
(Neštátne organizácie)
Ideálna Mládežnícka Aktivita (IMA) Bratislava
Pražská 11, 816 36 Bratislava, 02 / 5244 4711
(Voľnočasové aktivity)
II. Psychiatrická klinika SZU, nemocnica F. D. Roosvelta Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, 048 / 433 5821
(Psychiatrické zariadenia)
Informačné centrum mladých Nižná
Hviezdoslavova 308, Nižná, 043 / 538 1130
(Neštátne organizácie)
Integra, o.z., Združenie pre duševné zdravie
Špitálska 11, 071 01 Michalovce, 056 / 688 4821
(Neštátne organizácie)
IOGT - Spoločnosť pre zdravý životný štýl
Ul. Vavra Šrobára 6, 927 00 Šaľa
(Neštátne organizácie)
Iskra, n.o.
Ul. Zdenka Nejedlého 13, 934 01 Levice, 036 / 63 459 54
(Sociálne)
Iuventa Bratislava
Karloveská 34, 841 04 Bratislava, 02 / 6025 3000
(Voľnočasové aktivity)
J
JAS KLUB
Hraničná č. 2, 827 99 Bratislava
(Kluby abstinentov)
Junior Sereď
Novomestská 53, 926 00 Sereď, 031 / 789 2337
(Neštátne organizácie)
Junior Sládkovičovo
Fučíkova 4, 925 21 Sládkovičovo, 031 / 784 2485
(Neštátne organizácie)
K
Kalokagatia Trnava
Strelecká 1, 917 01 Trnava, 033 / 551 1551
(Neštátne organizácie)
KASPIAN
Ambroseho 15, 851 02 Bratislava, +421 2 6224 7884
(Neštátne organizácie)
Klub abstinentov „Kremienok“
Psychiatrická nemocnica, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica, 045 / 67 064 17
(Kluby abstinentov)
Klub abstinentov Brezová pod Bradlom
Budovateľská 379/46, 906 13 Brezová pod Bradlom
(Kluby abstinentov)
Klub abstinentov južného Zemplínu, Trebišov
Ternavská 2239/13, 075 01 Trebišov
(Kluby abstinentov)
Klub abstinentov KLUS Poprad Psychocentrum
MPČĽ 3053/11, 058 01 Poprad
(Kluby abstinentov)
Klub abstinentov Omšenie
Omšenie č. 17, 914 43 okr. Trenčín
(Kluby abstinentov)
Klub abstinentov Piešťany
Pastoračné centrum, ul. Poštová, 921 01 Piešťany
(Kluby abstinentov)
Klub abstinentov Senica
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica
(Kluby abstinentov)
Klub abstinentov Žilina
Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina
(Kluby abstinentov)
Klub abstinujúcich priateľov Prievidze
KaSS - Dom Kultúry, F. Madvu 11, 971 03 Prievidza
(Kluby abstinentov)
Klub gamblerov Banská Bystrica
FNsP F.D.Roosevelta - budova, 977 01 Banská Bystrica
(Kluby abstinentov)
Klub Nádej Liptovský Mikuláš
Dom kultúry - Klub Nádej OZ, 031 01 Liptovský Mikuláš
(Kluby abstinentov)
KLUS Humenné
1. mája 2680/19, 069 01 Snina
(Kluby abstinentov)
KOČ - STANICA 1, KRUCIATA - OSLOBODENIE ČLOVEKA
Kláštor Minoritov, 054 01 Levoča, 053/451 45 70
(Kluby abstinentov)
Komunita Ľudovítov n.o., Dom nádeje bez drog
Ľudovítov, časť Šopy 3, 941 11 Palárikovo, 035 / 64 939 85
(Zariadenia)
Košické osvetové stredisko
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, 055 / 622 7552
(Osvetové strediská)
Košický samosprávny kraj, Resocializačné stredisko
Svätoplukova 28, 040 01 Košice, 055 / 633 6986
(Zariadenia)
Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47, 812 56 Bratislava, 02 / 4425 8378
(Prokuratúra)
Krajská prokuratúra Košice
Mojmírova 5, 040 01 Košice, 055 / 681 6387
(Prokuratúra)
Krajská prokuratúra Nitra
Damborského 1, 949 66 Nitra, 037 / 65 227 30
(Prokuratúra)
Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov, 051 / 772 2406
(Prokuratúra)
Krajská prokuratúra Trenčín
Piaristická 17, 912 50 Trenčín, 032 / 653 8051
(Prokuratúra)
Krajské centrum voľného času
Hemerkova 28, 040 01 Košice, 055 / 645 2738
(Štátne zariadenia)
Krajské osvetové stredisko Košice
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, 055 / 72 996 05
(Osvetové strediská)
Krajské osvetové stredisko Nitra
Fatranská 3, 949 01 Nitra, 037 / 653 1544-6
(Osvetové strediská)
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
Špitálska 14, 832 28 Bratislava, 0961 / 021 130, 0961 / 021 206
(Polícia)
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov, 0961 / 802 128
(Polícia)
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici
Ul. 9.mája č.1, 974 86 Banská Bystrica, 0961 60 2131, 0961 60 2131
(Polícia)
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
Kalvárska 2, 949 36 Nitra, 0961 / 302 133, 0961 / 302 135
(Polícia)
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina, 0961 / 402 115, 0961 / 402 116
(Polícia)
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Poradensko-informačné centrum
Jilemnického 1, 911 01 Trenčín, 0961 / 202 116, 0961 / 202 122
(Polícia)
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Úrad justičnej a kriminálnej polície Košice
Kuzmányho 8, 040 01 Košice, 0961 / 921 016
(Súdnictvo a väzenstvo)
Krajský súd v Nitre
Štúrova 9, 949 01 Nitra, 037 / 65 268 80, 037 / 65 268 81, 037 / 65 268 82
(Súdnictvo a väzenstvo)
Krajský školský úrad
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, 032 / 741 1330
(Štátne zariadenia)
Krajský školský úrad
Komenského 35, 010 01 Žilina, 041 / 707 6211
(Štátne zariadenia)
Krajský školský úrad
Teplická 4, 831 02 Bratislava, 02 / 4920 7801
(Štátne zariadenia)
Krajský školský úrad Košice
Komenského 52, 040 78 Košice, 055 / 796 1216
(Štátne zariadenia)
Krajský školský úrad Prešov
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, 051 / 708 2343
(Štátne zariadenia)
Krajský školský úrad Trnava
Vajanského 2, P.O.BOX 4, 917 01 Trnava, 033 / 555 0211
(Štátne zariadenia)
Krajský úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, 975 41 Banská Bystrica, 048 / 43 063 16
(Štátna správa)
Krajský úrad Košice
Komenského 52, 041 26 Košice, 055 / 6001 201 , 055 / 6001 205
(Štátna správa)
Krajský úrad Prešov
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, 051 / 708 2353, 051 / 708 2313
(Štátna správa)
Krajský úrad Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, 032 / 741 1206, 032 / 741 1405
(Štátna správa)
Krajský úrad Trnava
Kollárova 8, 917 77 Trnava, 033 / 556 4407
(Štátna správa)
Krajský úrad v Bratislave
Staromestská 6, 814 71 Bratislava, 02 / 5391 2407
(Štátna správa)
Krajský úrad v Nitre
Štefánikova 69, 949 80 Nitra, 037 / 65 492 19, 037 / 65 492 40
(Štátna správa)
Krajský úrad v Žiline
Ul. Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina, 041 / 511 7204
(Štátna správa)
KRASA A-klub Kanianka
Základná škola Kanianka, 972 17 Kanianka
(Kluby abstinentov)
Krízové centrum ADCH Košice
Alejova 2, 040 01 Košice, 055 / 642 0004
(Krízové)
Krízové centrum Maják - SČK Trebišov
UZ SČK, 075 01 Trebišov, 056 / 67 224 95
(Krízové)
Krízové centrum rodiny SLONAD
Bratislava, 02 / 5729 7245
(Krízové)
Krízové stredisko - Palkovo centrum
Školská 16, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 2962
(Krízové)
Krízové stredisko pre deti ( od 2-18 rokov)
940 01 Nové Zámky, 035 / 760 2208
(Sociálne)
Kysucké osvetové stredisko
Moyzesova 1770, 022 01 Čadca, 041 / 433 1251
(Osvetové strediská)
L
Liečebno-výchovné sanatórium, Čakany
č.d. 7, 930 40 Čakany, 031 / 5602 971 031 / 5693 504
(Terapia sociálno-patologických javov)
Liečebno-výchovné sanatórium, Košice-Barca
Tešedíkova 3, 040 17 Košice, 055 / 6855 181 Diagnostické centrum - záchytné oddelenie Mgr. Dana Bednárová - 0911703803 Mgr. Libuša Marková - 0905241144 Mgr. Zoran Maco - 0918742735
(Terapia sociálno-patologických javov)
Linka dôvery Bratislava
Bratislava, 02 / 4446 0606
(Krízové)
Linka Nezábudka Bratislava
Bratislava, 0800 / 110 022
(Krízové)
Liptovské osvetové stredisko
ul. 1.mája, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 2389
(Osvetové strediská)
Ľ
Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. generála Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, 052 / 432 3923
(Osvetové strediská)
M
Magistrát mesta Košice, odbor soc. vecí
040 01 Košice
(Samosprávne orgány)
Maják do života Bratislava
Karpatská 24, 811 05 Bratislava
(Neštátne organizácie)
MAJÁK Poprad, o.z.
Šrobárova 3289/20, 058 01 Poprad
(Neštátne organizácie)
MAJÁK, n.o.
Bernolákova 37, 953 00 Zlaté Moravce, 037 / 642 2474
(Sociálne)
Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20, 900 01 Modra, 033 / 643 3489
(Osvetové strediská)
Manus o.z.
Koceľova 2, Martin, 043 / 42 812 40
(Zariadenia)
Mestská polícia - MsÚ Čadca
Májová 1355, 022 01 Čadca, 041 / 433 2133
(Polícia)
Mestská polícia - MsÚ Dolný Kubín
Nám. P.O.Hviezdoslava 1651, 026 01 Dolný Kubín, 043 / 581 4441
(Polícia)
Mestská polícia - MsÚ Liptovský Milkuláš
M.Pišúta 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 5360
(Polícia)
Mestská polícia - MsÚ Martin
Letricha 5, 036 49 Martin, 043 / 423 0885
(Polícia)
Mestská polícia - MsÚ Žilina
Hollého 11/A, 010 01 Žilina, 041 / 562 2357
(Polícia)
Mestská polícia Hurbanovo
ul. Konkolyho č. 3, 947 01 Hurbanovo
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo, 035 / 79 009 31
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia Komárno
Hradná ul., 945 01 Komárno, 035 / 77 133 29
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia Košice
Trieda SNP 48/a, 040 11 Košice
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia Levice
J.Bottu 5, 934 01 Levice, 036 / 63 120 22
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia Nitra
Cintorínska 6, 949 01 Nitra, 037 / 651 3311
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia Nové Zámky
Školská 14, 940 01 Nové Zámky, 035 / 641 2158
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia Šaľa
Hollého 9, 927 05 Šaľa, 031 / 77 059 87
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia Štúrovo
Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo, 036 / 75 114 63
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia Šurany
ul. Nám. Hrdinov č. 1, 942 01 Šurany, 035 / 65 001 00
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia Topoľčany
Nám. M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany, 037 / 53 261 47
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia v Banskej Bystrici
UL. ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica, 048 / 433 0708
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia v Banskej Štiavnici
Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica, 045 /694 9601
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia v Lučenci
Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, 047 / 451 2320
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia v Žiari nad Hronom
Nám. M. Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 045 / 673 5159
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia vo Veľkom Krtíši -
Železničná č.1, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 491 1073
(Samosprávne orgány)
Mestská polícia vo Zvolene
Nám. Slobody 24, 960 01 Zvolen, 045 / 533 1000
(Samosprávne orgány)
Mestské kultúrne stredisko Bratislava
Uršulínska 11, 812 93 Bratislava
(Osvetové strediská)
Mestské kultúrne stredisko Šahy Hontianske múzeuma galéria Ľ.Simonyiho
J.Rotaridesa 13, 936 01 Šahy, 034 / 621 3252
(Osvetové strediská)
Mestské kultúrne stredisko Šaľa
ul.SNP 16, 927 01 Šaľa, 031 / 77 040 51
(Osvetové strediská)
Mestský úrad - Školský úrad Ružomberok
Nám. A.Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, 044 / 431 4466
(Samosprávne orgány)
Mestský úrad Dolný Kubín
Nám. P.O.Hviezdoslava 1651, 026 01 Dolný Kubín, 043 / 581 4412
(Samosprávne orgány)
Mestský úrad Martin, odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva,Kancelária Zdravé mesto
Nám. S.Hurbana Vajanského 1, 036 01 Martin, 043 / 420 4337
(Samosprávne orgány)
Mestský úrad v Brezne
Nám. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, 048 / 61 132 84
(Samosprávne orgány)
Mestský úrad v Detve
J.G.Tajovského 7, 962 12 Detva, 045 / 545 5528
(Samosprávne orgány)
Mestský úrad v Krupine
Svätotrojičné nám. 4, 963 01 Krupina, 045 / 555 0323
(Samosprávne orgány)
Mestský úrad v Poltári
Železničná 489/1, 987 01 Poltár, 047 / 422 3380
(Samosprávne orgány)
Mestský úrad v Revúcej
Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca, 058 / 442 2243
(Samosprávne orgány)
Mestský úrad v Rimavskej Sobote
Svätoplukova č.9, 979 01 Rimavská Sobota, 047 / 56 046 13
(Samosprávne orgány)
Mestský úrad v Žarnovici
Nám. SNP 33, 966 81 Źarnovica, 045 / 681 2150
(Samosprávne orgány)
Metanoia - "Dom na polceste"
Poštová 57, 900 27 Bernolákovo, 02 / 459 94 795
(Zariadenia)
Metodicko-pedagogické centrum
Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov, 051 / 756 5124
(Štátne zariadenia)
Metodicko-pedagogické centrum Trenčín
Pod Sokolice 14, 911 01 Trenčín, 032 / 744 3367
(Štátne zariadenia)
Mgr. Ján Záskalan - psychológ, psychoterapeut
Sládkovičova 7/A, 947 05 Banská Bystrica
(Pedagogické a psychologické)
Miestne združenie YMCA Nitra
Na hôrke 30, 949 11 Nitra, 037 / 77 329 20
(Neštátne organizácie)
MUDr. Iveta Süttőová, s.r.o. - Psychiatria
Ľ. Štúra 18, č.dverí: 3, 940 02 Nové Zámky, 035 / 640 3091
(Psychiatrické zariadenia)
Myjavské osvetové stredisko
Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, 034 / 621 3252
(Osvetové strediská)
N
n.o. Re Socia
Kladenská 46, 040 18 Košice-Krásna nad Hornádom
(Zariadenia)
n.o. Šanca
budova Lesnej správy č.8, 072 41 Remetské Hámre, 056 / 69 810 10
(Zariadenia)
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava, + 421 2 57 297 113
(Všeobecné)
Nadácia pomoc deťom v ohrození Bratislava
Heydukova 6, 811 08 Bratislava, 02 / 5931 7185
(Krízové)
Nadácia primárnej prevencie a liečby DZ - Lúč
Janka Kráľa 7, 010 01 Žilina, 041 / 723 4993
(Neštátne organizácie)
Nádej - Reménység, n.o.
Hlavná 196, 946 21 Veľké Kosihy, 035 / 77 971 50
(Zariadenia)
Nádej deťom - Občianske združenie
Horná Strieborná 3, P.O.Box 12, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 41 306 98
(Sociálne)
Návrat - RDZO
Kráľová 540, 960 01 Zvolen, 048 / 41 822 15
(Zariadenia)
Návrat Bratislava
Bratislava, 02 / 5244 4361, 02 / 5249 9276
(Sociálne)
Návrat Bratislava
Šancová 2, 811 05 Bratislava
(Neštátne organizácie)
nazov

()
Nelegál, o.z. Šurany
časť Okomáň, 942 01 Šurany, 035 / 65 035 75
(Zariadenia)
Nemocnica s poliklinikou A.Leňa Humenné - Psychologická ambulancia
Nemocničná 7, Ambulancia sa nachádza na 5. poschodí budovy polikliniky, 066 01 Humenné, 057 / 7706 108, 057 / 7706 109
(Psychiatrické zariadenia)
Nemocnica s poliklinikou Bojnice, Psychiatrické oddelenie - Ambulancia pre závislých pacientov
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, Pacienti sa na vyšetrenie objednávajú vopred na č. tel.: 046 / 540 20 38 046 / 51 12 527 046 / 51 12 529 046 / 51 12 532
(Psychiatrické zariadenia)
Nemocnica s poliklinikou Levoča - psychiatrické oddelenie
Probstnerova cesta 2, 054 32 Levoča, Muži akútne: 053 / 3913 391; Ženy akútne: 053 / 391 543; Psychoterapeutické ženy: 053 / 3913 313; Psychoterapeutické muži: 053 / 3913 536; Zmiešané: 053 / 3913 382
(Psychiatrické zariadenia)
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, LDCH, 1. a 2.poschodie, 017 26 Považská Bystrica, 042 / 4304 120
(Psychiatrické zariadenia)
Nemocnica s poliklinikou Trenčín, Psychiatrická klinika, Ambulancia pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí
Legionárska 28, ambulancia sa nachádza v budove očných ambulancií, 911 01 Trenčín, 032 / 6566 743
(Psychiatrické zariadenia)
Nemocnica s poliklinikou Trstená - psychiatrické odd. a CPLDZ
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená-Tvrdošín, 043 / 5307 298
(Psychiatrické zariadenia)
Neštátna psychiatrická ambulancia Komárno
Pevnostný rad č.18, 935 01 Komárno, 035 / 7713 220
(Psychiatrické zariadenia)
NMCD

()
NOM Slovakia - nezávislá org. mladých
Ul. Vavra Šrobára 6, 927 00 Šaľa
(Neštátne organizácie)
Novohradské osvetové stredisko
Kármána 2, 984 01 Lučenec, 047 / 433 1534, 047 / 45 127 03
(Osvetové strediská)
Novohradské osvetové stredisko, pracovisko Veľký Krtíš
Nám. A.H.Škultétyho 35, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 483 1465
(Osvetové strediská)
NsP Milosrdní bratia, s.r.o. Bratislava, psychiatrická ambulancia
Nám. SNP 10, 811 06 Bratislava, 02 / 57887 251; 02 / 57887 252
(Psychiatrické zariadenia)
O
o.z. Inštitút Krista Veľkňaza
Dom Božského Srdca Ježišovho Žakovce 30, 059 73 Žakovce, 052 / 45 927 39
(Zariadenia)
Občianske združenie Ostrov nádeje
Školská 16, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 2962
(Neštátne organizácie)
Občianske združenie Pomocná ruka Košice
Skladná 2, 040 01 Košice
(Výmena a distribúcia injekčných striekačiek a ihiel)
Oblastná správa Železničnej Polície Zvolen
Môťovská 15, 960 03 Zvolen, 045 / 532 5430
(Polícia)
Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Zvolenská cesta 27, 974 05 Banská Bystrica, 048 / 43 082 04
(Sociálne)
Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Križovatka č.4, 969 58 Banská Štiavnica, 045 / 69 402 20
(Sociálne)
Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Rázusová 40, 977 01 Brezno, 048 / 61 170 00
(Sociálne)
Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F.Lehára 18, 984 01 Lučenec, 047 / 43 337 44
(Sociálne)
Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
Jilemnického 92/36, 058 01 Revúca, 058 / 44 226 57
(Sociálne)
Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Čerenčianska 18, 976 01 Rimavská Sobota, 047 / 54 164 09
(Sociálne)
Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 48 303 67
(Sociálne)
Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
M.R. Štefánika 22, 960 01 Zvolen, 045 / 54 291 24
(Sociálne)
Odborný liečebný ústav psychiatrický-Centrum pre liečbu drogových závislostí - Predná Hora
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň, 058 / 4866 111 - recepcia
(Centrum pre liečbu drogových závislostí)
Odborný liečebný ústav psychiatrický-Centrum pre liečbu drogových závislostí - Predná Hora
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň, 058 / 4866 111 - recepcia
(Protialkoholické liečebne)
ODYSEUS o.z. Bratislava
Haanova 10, 852 23 Bratislava, +421 2 524 94 344
(Výmena a distribúcia injekčných striekačiek a ihiel)
Okresná pedagogicko-psychologická poradňa, Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Galanta
Námestie detí 1, 924 01 Galanta, 031 / 782 5614
(Štátne zariadenia)
Okresná pedagogicko-psychologická poradňa, Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Piešťany
Adama Trajana 9, 921 01 Piešťany, 033 / 774 3423
(Štátne zariadenia)
Okresná pedagogicko-psychologická poradňa, Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Senica
Robotnícka 62, 905 01 Senica, 034 / 651 20
(Štátne zariadenia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Dunajská Streda
Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda, 0961 / 111 111
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Galanta
Hlavná 13, 924 52 Galanta, 0961 / 121 111
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Komárno
Pohraničná 8, 945 01 Komárno, 0961 / 313 130
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Levice
Ul. Ľ. Štúra 51, 934 03 Levice, 0961 / 321 111
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Nitra
Nábrežie Mládeže 1, 949 01 Nitra, 0961 / 303 130
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Nové Zámky
Ul. Bratov Baldigarovcov 7, 940 01 Nové Zámky, 0961 / 333 130
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Považská Bystrica
Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica, 0961 / 263 101
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prievidza
Miššíkova 11, 971 66 Prievidza, 0961 / 273 101
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Senica
Moyzesova 1, 905 01 Senica, 0961 / 151 11
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Topoľčany
Nám. Ľ. Štúra 1738/1, 955 38 Topoľčany, 0961 / 353 130
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Trenčín
Kvetná 7, 911 42 Trenčín, 0961 / 203 101
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci
Palárikova 977/25, 022 19 Čadca, 0961 / 423 130
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne
Bysterecká 2067/5, 026 21 Dolný Kubín, 0961 / 433 130
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši
Podtatranského 27, 031 01 Liptovský Mikuláš, 0961 / 453 130
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine
Osloboditeľov 44, 036 48 Martin, 0961 / 463 113
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku
Nám. Slobody 1, 034 21 Ružomberok, 0961 / 483 113
(Polícia)
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Kuzmányho 26, 010 75 Žilina, 0961 / 403 113
(Polícia)
Okresný súd Trenčín
Piaristická 1, 911 01 Trenčín, 032 / 656 1299
(Súdnictvo a väzenstvo)
Oravské osvetové stredisko
Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, 043 / 586 4978
(Osvetové strediská)
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Horná 11, 927 01 Šaľa, 031 / 77 029 88
(Iné)
OZ Maják
Rínok 334, pri 1. odd. Psychiatr. nemocnice V. Zálužie, 951 35 Veľké Zálužie
(Kluby abstinentov)
OZ Na ráscestí
Palkovičova 4087/6, 955 01 Topoľčany
(Sociálne)
OZ Adam, Resocializačné stredisko Adam
Cesta z Kútov na Holíč 1336, 908 45 Gbely - Adamov, 034/6597721
(Zariadenia)
OZ Kolíska
Hviezdna 2, 949 01 Nitra
(Sociálne)
OZ Pomoc rodine
Nám. osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce
(Sociálne)
OZ Úsmev ako dar - Spoločnosť priateľov detí z DD
Mostná 13, 949 01 Nitra, 037 / 77 224 02
(Sociálne)
P
Pahorok, n.o. Bohunice
Bohunice 101, č.d. 116, 935 05 Pukanec, 036 / 63 309 50
(Zariadenia)
PAP - Bratislava Antolská
Antolská, Bratislava
()
PAP - Bratislava Sasinkova
Sasinkova, Bratislava
()
PAP - Trenčín
Trenčín
()
PAP Košice
Košice
()
Pedagogicko - psychologická poradňa Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 2, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 412 4537
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Banská Bystrica - úsek CVPP
Štefánikovo nábrežie 2, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 41 245 37
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko - psychologická poradňa Banská Štiavnica
Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica, 045 / 692 1311
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Banská Štiavnica - úsek CVPP
Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica, 045 / 69 213 11
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko - psychologická poradňa Brezno
Hradby 9, 977 01 Brezno, 048 / 611 6522
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Brezno - úsek CVPP
Hradby 9, 977 01 Brezno, 048 / 611 6399
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko - psychologická poradňa Detva
Krpeľná 1149/35, 962 12 Detva, 045 / 545 4480
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Detva - úsek CVPP
Krpeľná 1149/35, 962 12 Detva, 045 / 545 4480
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko - psychologická poradňa Krupina
Prostredná 272/21, 963 01 Krupina, 045 / 55 124 93
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Krupina - úsek CVPP
Prostredná 272/21, 963 01 Krupina, 045 / 551 2493
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko - psychologická poradňa Lučenec
M.Rázusa 25, 984 01 Lučenec, 047 / 433 2300
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Lučenec - úsek CVPP
Herezova 8, 984 01 Lučenec, 047 / 433 3800
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko - psychologická poradňa Poltár
Železničná 5, 987 01 Poltár, 047 / 422 2370
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Poltár - úsek CVPP
Železničná 5, 987 01 Poltár, 047 / 422 2370
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko – psychologická poradňa pre predšk. zar. a ZŠ v Košiciach
Slovenskej Jednoty 29, 040 01 Košice, 055 / 632 2106
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Revúca
Kollárova 11, 050 24 Revúca, 058 / 442 6053
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Revúca - úsek CVPP
Kollárova 11, 050 01 Revúca, 058 / 442 6053
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko - psychologická poradňa Rimavská Sobota
Hviezdoslavova 26, 979 01 Rimavská Sobota, 047 / 562 3543
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Rimavská Sobota - úsek CVPP
Hviezdoslavova 26, 979 01 Rimavská Sobota, 047 / 562 3543
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko - psychologická poradňa Veľký Krtíš
Červenej armády 27, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 483 1427
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Veľký Krtíš - úsek CVPP
Červenej armády 27, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 483 1423
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko - psychologická poradňa Zvolen
Dukelských hrdinov 44, 960 01 Zvolen, 045 / 53 355 02
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Zvolen - úsek CVPP
Kuzmányho 18, 960 01 Zvolen, 045 / 53 355 02
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko - psychologická poradňa Žarnovica
Dolná 6, 966 81 Žarnovica, 045 / 68 141 73
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Žarnovica - úsek CVPP
Dolná 6, 966 81 Žarnovica, 045 / 68 141 73
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko - psychologická poradňa Žiar n/Hronom
Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar n/Hronom, 045 / 673 2280
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko - psychologická poradňa Žiar nad Hronom - úsek CVPP
Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar n/Hronom, 045 / 67 327 50
(Štátne zariadenia)
Pedagogicko-psychologická poradňa
Štúrova 1967/15, 915 01 Nové Mesto n/Váhom, 032 / 771 4507
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa
Veľká Okružná 1017/15, 958 01 Partizánske, 038 / 749 1939
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Malacky
M. Rázusa 30, 901 01 Malacky, 034 / 77 242 93
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Bánovce nad Bebravou
5.apríla, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 038 / 760 2097
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Bardejov
Štefánikova 8, 085 01 Bardejov, 054 / 472 4928
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Bratislava I.
Jesenského 8, 811 01 Bratislava, 02 / 5443 4442
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Bratislava II.
Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava, 02 / 4333 4558
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Bratislava III.
Hubeného 25, 831 05 Bratislava, 02 / 4488 2396
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Bratislava IV.
Fedákova 3, 841 02 Bratislava, 02 / 6428 8090
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Bratislava V.
Hrobákova 3, 851 02 Bratislava, 02 / 6231 5246
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Bytča
Zámok 104, 014 01 Bytča, 041 / 552 1965
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Čadca
Kukučínova 162, 022 01 Čadca, 041 / 433 4182
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Dolný Kubín
J.Ťatliaka 2051/8, 026 06 Dolný Kubín, 043 / 586 2107
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Dubnica n/ Váhom
Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica n/Váhom, 042 / 444 2140
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Humenné
Mierová 4, 066 01 Humenné, 057 / 775 0627
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Kežmarok
Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok, 052 / 468 5531
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Komárno
Pevnostný rad č.14, 945 05 Komárno, 035 / 77 314 08
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Kysucké Nové Mesto
Komenského 922, 024 01 Kysucké Nové Mesto, 041 / 42 121 76
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Levice
Mierová 1, 934 03 Levice, 036 / 63 129 03
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Liptovský Mikuláš
Okoličianska ul. 333, 032 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 55 250 21
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Martin
P.Mudroňa 22, 036 01 Martin, 043 / 423 9111
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Martin
I.Houdeka 2351, 036 01 Martin, 044 / 434 2634
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Myjava
Moravská 1, 907 01 Myjava, 034 / 621 3116
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Námestovo
Nám. A.Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo, 043 / 558 1066
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Nitra
Levická cesta 40, 949 01 Nitra, 037 / 655 4245
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Nové Zámky
Turecká 35, 940 61 Nové Zámky, 035 / 640 0143
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Pezinok
Hrnčiarska 44, 902 01 Pezinok, 033 / 640 2071
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Poprad
J.Curie 3760/2, 058 01 Poprad, 052 / 776 4944
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Považská Bystrica
Komenského 106/2, 017 01 Považská Bystrica, 042 / 432 3748
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa pre SŠ Košice
Zádielska 1, 041 32 Košice, 055 / 622 6615
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Prešov
Levočská 9, 080 01 Prešov, 051 / 749 9011
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Prievidza
Červeňa 34, 971 01 Prievidza, 046 / 542 7088
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Púchov
Štefánikova 820, 020 58 Púchov, 042 / 463 2849
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Ružomberok
Houdeka 2351, 034 00 Ružomberok, 044 / 43 426 34
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Sabinov
SNP 15, 083 01 Sabinov, 051 / 452 2536
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Senec
Lichnerova 61, 903 01 Senec, 02 / 4592 6708
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Snina
Partizánska 1057, 069 01 Snina, 057 / 762 4297
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 20, 064 01 Stará Ľubovňa, 052 / 432 1308
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Stropkov
Kukučínova 2, 091 01 Stropkov, 054 / 742 4813
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Svidník
Centrálna 102, 089 01 Svidník, 054 / 752 2367
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Šaľa
Ul. 1. Mája 2, 927 01 Šaľa, 031 / 77 054 64
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Topoľčany
Nám. Ľ.Štúra 1738, 955 01 Topoľčany, 038 / 53 231 87
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Trenčín
Kubranská 20, 911 01 Trenčín, 032 / 743 6152
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Trstená
SNP 227/23, 028 01 Trstená, 043 / 539 1160
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Vranov nad Topľou
Bernolákova 95, 093 01 Vranov nad Topľou, 057 / 442 3718
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Zlaté Moravce
Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce, 037 / 642 1203
(Pedagogické a psychologické)
Pedagogicko-psychologická poradňa Žilina
Lichardová 20, 010 01 Žilina, 041 / 724 7859
(Pedagogické a psychologické)
PEMAPE, s.r.o.
Kysucká nemocnica s poliklinikou, Palárikova 2311, 022 01 Čadca, 041 / 43 24 612, 041 / 46 04 166
(Psychiatrické zariadenia)
Plan B n.o
Klemensova 15, 811 09 Bratislava
(Sociálne)
Platforma MVO v oblasti drog
Bratislava
(Všeobecné)
Podduklianske osvetové stredisko Svidník
Sov.hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, 054 / 752 1068
(Osvetové strediská)
Podpolianske osvetové stredisko
Bystrický rad 1, 960 26 Zvolen, 045 / 533 5093, 045 / 533 4957
(Osvetové strediská)
Podtatranské osvetové stredisko Poprad
Nám.Sv.Egídia 11, 058 01 Poprad, 052 / 772 2466
(Osvetové strediská)
Pohronské osvetové stredisko
Duklianskych hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom, 045 / 672 5136
(Osvetové strediská)
Pohronské osvetové stredisko - detašované pracovisko Banská Štiavnica
Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica, 045 / 69 115 41
(Osvetové strediská)
Pokoj a dobro Hlohovec, o.z.
Kpt.Nálepku 6-B, 920 01 Hlohovec, 033 / 422 352
(Iné)
Policajná linka dôvery Bratislava
Bratislava, 02 / 5557 1110
(Krízové)
Poliklinika - psychiatrická ambulancia Kysucké Nové Mesto
Belanského 1345, 023 01 Kysucké Nové Mesto, 041 / 421 25 94
(Psychiatrické zariadenia)
Poliklinika - psychiatrická ambulancia Liptovský Hrádok
J.D.Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok, 044 / 522 2151
(Psychiatrické zariadenia)
Poliklinika KRANKAS - psychiatrická ambulancia + ambulancia DZ Žilina
Bratislavská 1; 1. poschodie, č.d. 27, 010 01 Žilina, 041 / 507 15 34
(Psychiatrické zariadenia)
Poliklinika Topoľčany, ambulancia pre liečbu alkoholizmu a iných toxikománií
17.novembra 1300, 955 01 Topoľčany, +421 38 5321754 +421 903 377401 (telefonický consulting)
(Psychiatrické zariadenia)
Pomoc obetiam násilia - Občianske združenie
Dolná Strieborná 2, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 41 523 23
(Krízové)
Pomoc obetiam násilia Bratislava
P.O.BOX 83, 820 05 Bratislava, 02 / 5263 2494, 0850 / 111 321
(Krízové)
Pomoc obetiam násilia Košice
Kmeťova 20, 040 01 Košice, 055 / 62 529 29
(Krízové)
Pomoc obetiam násilia Nitra
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, 0850 / 111 321, 037 / 77 212 09
(Sociálne)
Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, o.z.
Lipová 70, 921 01 Piešťany
(Krízové)
Pomoc všetkým OZ
Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves
(Neštátne organizácie)
Poradňa Pomoc obetiam násilia Trnava
917 01 Trnava
(Krízové)
Poradňa PON, Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov, 051 / 771 1524
(Krízové)
Poradňa pre obete násilia
Palckého ul., 911 01 Trenčín, 032 / 744 2403
(Krízové)
Poradňa pre obete násilia Nitra
Fraňa Mojtu 18, 949 09 Nitra, 0850 / 11 13 21, 037 / 77 212 09
(Krízové)
Považské osvetové stredisko Považská Bystrica
Nová ul. 134, 017 32 Považská Bystrica, 042 / 432 3574
(Osvetové strediská)
PPP Levice - Centrum výchovnej a psychologickej prevencie
Mierová 1, 934 03 Levice, 036 / 631 2903
(Štátne zariadenia)
PPP Nitra - Centrum výchovnej a psychologickej prevencie
Levická cesta 40, 949 01 Nitra, 037 / 655 4245-6
(Štátne zariadenia)
PPP Nové Zámky - Centrum výchovnej a psychologickej prevencie
Turecká 35, 940 61 Nové Zámky, 035 / 640 0143
(Štátne zariadenia)
PPP Šaľa
ul. 1 mája 2, 927 01 Šaľa, 031 / 77 054 64
(Štátne zariadenia)
PPP Zlaté Moravce - Centrum výchovnej a psychologickej prevencie
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, 037 / 642 1203
(Štátne zariadenia)
Praemium - Permansio s.r.o
Poliklinika Nad jazerom, Spišské nám. 4, 040 12 Košice, 055 / 67 412 40
(Krízové)
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
(Samosprávne orgány)
Prevencia nelátkových závislostí, o.z.
Sladovnícka č. 29, 917 01 Trnava, 033 - 5513 820
(Neštátne organizácie)
Prezídium policajného zboru, Odbor boja proti drogovej kriminalite Východ
Rastislavova 69, 040 01 Košice, 0961 / 966 070
(Polícia)
Priatelia života o.z. - A klub
CPLDZ , Skladná 2, 040 01 Košice
(Kluby abstinentov)
PRIMA o.z. Bratislava
Hviezdoslavovo nám. 17, 811 03 Bratislava
(Výmena a distribúcia injekčných striekačiek a ihiel)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Detašované pracovisko Rožňava
Kossu Shoppera 22, 048 01 Rožňava, 055 / 622 2121
(Štátne zariadenia)
Pro familia o.z. Bratislava
Bratislava, 02 / 6241 0468
(Neštátne organizácie)
Pro Familia o.z. Humenné
Gorkého 1, 066 01 Humenné, 057 / 775 7773
(Neštátne organizácie)
PROVITA Bratislava, s.r.o., Poliklinika Karlova Ves Bratislava
Líščie údolie 57, 841 01 Bratislava - Karlova Ves, +421 2 654 11 804
(Psychiatrické zariadenia)
Provital - Dom života bez drog
Hviezdoslavova 509/32, 972 41 Koš pri Prievidzi, 046 / 54 255 88
(Zariadenia)
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G.Solára, s.r.o.
Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava
(Všeobecné)
Psychiatrická a protidrogová ambulancia Martin
Mudroňova 16, Poliklinika III., 3. poschodie, 036 01 Martin, 043 / 400 73 43
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia - Zdravotné stredisko Babuškova ul.
Babuškova 3, 821 03 Bratislava
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia - Zdravotné stredisko Mýtna ul. Bratislava
Mýtna 5, 811 07 Bratislava
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia - Poliklinika pre dorast Bratislava
Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia - Zdravotné stredisko Mýtna ul. Bratislava
Mýtna 5, III.poschodie, 811 07 Bratislava, 02 / 577 86 237
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia - Zdravotné stredisko Záporožská ul. Bratislava
Záporožská 12, 851 01 Bratislava, 02 / 622 50 900 - MUDr. Stanislavová; 02 / 638 11 219 - ZS Záporožská
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia + ambulancia DZ Martin
Robotnícka 30, 036 01 Martin, 043 / 422 4187
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia + detská psychiatrická ambulancia Liptovský Mikuláš
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 68 74
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia Liptovský Mikuláš
Starohorská 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 6698
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia Liptovský Mikuláš
Ul.1.mája 195, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 6086
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia Malacky - NERÁDOVÁ, s.r.o.
ZS, Ľudovíta Fullu 5274, 901 01 Malacky, 02 / 659 349 87
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia Malacky, MUDr. Jaroslava Struňáková
Radlinského 2751, 901 01 Bratislava
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia MEDI - ZONE, s.r.o. - MUDr. Ľubica Fašková
Mláka 1258, 029 01 Námestovo, 043 / 5591 239
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia MENTUM s.r.o., Poliklinika Ružinov
Ružinovská 10, Blok B , poschodie: 4., dvere: 435, 820 01 Bratislava, 02 / 482 794 66
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia MUDr. Ivan Dimitrov-Todorov Bratislava
Ružinovská 1, 820 01 Bratislava - Ružinov, 02/ 686 71 111
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia MUDr. Ľudmila Muncnerová Bratislava
Rovniankova 1, 840 01 Bratislava, 02 / 6382 4326
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia MUDr. Milan Šimoni Bratislava
Rovniankova 1, 840 01 Bratislava
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia MUDr. Miloš Poprac - PSYRELL
Palárikova 10, 811 05 Bratislava, 02 / 48 279 466
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia MUDr. Rudolf Múdry Bratislava
Antolská 11; Poliklinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, 1. poschodie, dvere č. 134, 851 01 Bratislava, 02 / 686 725 34 02 / 686 725 28
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia MUDr.Daniela Martišová
Poliklinika Starohájska 2, 917 01 Trnava, 033 / 595 33 41
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia MUDr.Soňa Olšovská Bratislava
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, 02 / 654 12 801
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia MUDr.Tatiana Krausová Bratislava
Medená 35, 811 00 Bratislava, 02 / 544 34 644
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia NsP Čadca
Palárikova 2311, 022 01 Čadca
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia NsP Malacky
Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky, 034 / 28 29 700
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia Poliklinika Petržalka
Šustekova 2, 850 01 Bratislava, 02 / 6241 2349
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia Poliklinika Tehelná
Tehelná 26, poschodie: 4, číslo dverí: 453, 831 03 Bratislava, 02 / 443 72 658
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia Poliklinika Tehelná
Tehelná 3120/26, 831 03 Bratislava, +421 2 446 38 169 +421 2 443 71 129
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia Ružomberok; MUDr. Eva Kordovanová, s.r.o.
Považská 12, 034 01 Ružomberok, 044 / 552 43 00
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia Stupava, MUDr.Zuzana Nerádová
Zdravotnícka č.1, 900 31 Stupava, 02 / 659 34 987
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia Šenkvice
Nám. G.Kolinoviča 5, zdravotné stredisko, poschodie: 1., dvere: 1, 900 81 Šenkvice, 033 / 64 96 394
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia Žilina; MUDr. Jaroslav Piovár - COMFORT LIFE, s.r.o.
Šoltésovej 5, 010 01 Žilina, 041 / 562 66 03
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická ambulancia, MUDr. Michlík Rastislav
Letná 27, 052 01 Spišská Nová Ves, 053 / 4299 054
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
Gemerská 233, 049 11 Plešivec, 058 / 7921 156 - spojovateľka 058 / 7921 157 - spojovateľka 058 / 7883 390 - riaditeľ
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Dr. Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce, okr. Levice, +421 36 7577 200 - spojovateľka +421 36 7577 201 - sekretariát riaditeľa
(Protialkoholické liečebne)
Psychiatrická nemocnica Michalovce
Areál Psychiatrickej nemocnice, Stráňany, Hrehovčíkova 1, 071 01 Michalovce, 056 / 681 81 11 - ústredňa 056 / 681 85 19 - psychiatrická ambulancia 056 / 681 85 25 - detská psychiatrická ambulancia 056 / 681 85 18 - psychologická ambulancia 056 / 681 85 23 - detská psychologická ambulancia
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok (Klinika drogovych zavislosti)
Malacká cesta č. 63, 902 18 Pezinok, Prijímacia ambulancia 033 / 6482 153 lekár počas pracovnej doby 033 / 6482 130 sestra počas pracovnej doby Mimo pracovnej doby volať vrátnicu, spojovateľa 033 / 6482 111, 123, 360 II. psychiatrická klinika SZU a PNPP - Mužské oddelenie
(Centrum pre liečbu drogových závislostí)
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Kremnica
Československej armády 234/139, 967 12 Kremnica, 045 / 6742 144-8 - ústredňa 045 / 6705 110 - sekretariát riaditeľa
(Psychiatrické zariadenia)
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie, okr. Nitra, 037 / 6548 911 - riaditeľka; 037 / 6548 111 - ústredňa;
(Protialkoholické liečebne)
Psychiatrické oddelenie FNsP Žilina
ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, 041 / 5110 647 - primárka oddelenia 041 / 5110 280 - príjmová a konziliárna ambulancia
(Psychiatrické zariadenia)
PSYCHOMED, s.r.o. - KLIN VILIAM, MUDr. Senec
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec, +421 2 459 27 946
(Psychiatrické zariadenia)
Psychosociálne centrum Košice
Jegorovovo námestie 5, 040 22 Košice, 055 / 6719 359
(Terapia sociálno-patologických javov)
Q
qq

()
R
RAK - ružomberský abstinenčný klub
ÚVN – Psychiatrické oddelenie Ružomberok, 043 01 Ružomberok
(Kluby abstinentov)
Reedukačný domov pre deti a mládež
Horný Bankov 15, 040 31 Košice, 055 / 633 7233
(Pedagogické a psychologické)
Reedukačný domov pre mládež Hlohovec
Zámok 1, 920 29 Hlohovec, 033 / 742 2710
(Pedagogické a psychologické)
Reedukačný domov pre mládež Trstín
č.d. 335, 919 05 Trstín, 033 / 558 9116
(Pedagogické a psychologické)
Referát poradensko-psychologických služieb Revúca
Železničná 226, 050 01 Revúca, 058 / 44 218 64
(Pedagogické a psychologické)
Referát poradensko-psychologických služieb Banská Bystrica
Skuteckého 39, 974 00 Banská Bystrica, 048 / 43 344 05
(Pedagogické a psychologické)
Referát poradensko-psychologických služieb Brezno
Štvrť Ľudovíta Novomestského 34, 977 01 Brezno, 048/ 61 141 55
(Pedagogické a psychologické)
Referát poradensko-psychologických služieb Lučenec
Petöfiho č.39, 984 01 Lučenec, 047 / 43 015 01
(Pedagogické a psychologické)
Referát poradensko-psychologických služieb Rimavská Sobota
Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota, 047 / 56 210 44
(Pedagogické a psychologické)
Referát poradensko-psychologických služieb Veľký Krtíš
Banícka 16, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 48 314 13
(Pedagogické a psychologické)
Referát poradensko-psychologických služieb Zvolen
Hodžova 3/281, 960 01 Zvolen, 045 / 54 290 75
(Pedagogické a psychologické)
Referát poradensko-psychologických služieb Žiar nad Hronom
ul. SNP 124, 965 01 Žiar n/Hronom, 045 / 67 344 35
(Pedagogické a psychologické)
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza, 046 / 51 218 10
(Osvetové strediská)
Regionálne osvetové stredisko Trebišov
SNP 1049/76, 075 01 Trebišov, 056 / 672 5620
(Osvetové strediská)
Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Petöfiho 2, 945 01 Komárno, mob. 0918 940649
(Osvetové strediská)
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Ul. F. Hečku 25, 934 47 Levice, 036 / 63 166 67 036 / 63 187 44
(Osvetové strediská)
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
ul.SNP 32, 940 62 Nové Zámky, 035 / 642 0265
(Osvetové strediská)
Regionálne osvetové stredisko v Žiline
Horný Val 20, 011 82 Žilina, 041 / 562 5956
(Osvetové strediská)
Regionálne vzdelávacie centrum
Železiarenská 9, 040 15 Košice, 055 / 684 161
(Osvetové strediská)
Regionálny úrad verejného zdravia - Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, 048 / 41 435 14
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravia - Lučenec
Petöfiho 1, 984 38 Lučenec, 047 / 43 225 67
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravia - Rimavská Sobota
Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota, 047 / 56 311 21
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravia - Veľký Krtíš
Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 48 307 47
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravia - Zvolen
Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen, 045 / 53 226 21
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravia - Žiar nad Hronom
Sládkovičova 484/9, P.O.Box 24, 965 24 Žiar nad Hronom, 045 / 67 237 50
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Špitálska 3, 048 01 Rožňava, 058 / 732 3257
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov
Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov, 054 / 474 8606
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda
Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda, 031 / 552 7770
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Hodská 2352/62, 924 81 Galanta, 031 / 780 3221
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné
26.novembra 1507, 066 18 Humenné, 057 / 775 2794
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno
Mederčská 39, 945 75 Komárno, 035 / 770 2627
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Ipeľská 1, 042 20 Košice, 055 / 622 7355
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice
Komenského 4, 934 01 Levice, 036 / 63 053 41
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce, 056 / 688 0611
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra
Štefánikova 58, 949 63 Nitra, 037 / 65 245 01
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Slovenská 13, 940 01 Nové Zámky, 035 / 691 2204
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad
Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad, 052 / 712 5676, 052 / 712 5607
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov
Hollého 5, 080 01 Prešov, 051 / 773 4267
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica
905 01 Senica, 034 / 690 9328
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
()
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
Veľkoblahová 1067, 929 01 Dunajská Streda
()
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Štúrová 36/1643, 031 80 Liptovský Mikuláš
()
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Slovenských partizánov 1130/50, 017 50 Považská Bystrica
()
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom
()
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
Sovietských hrdinov 78, 089 01 Svidník
()
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves
Mickiewitsova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, 053 / 4442 5756
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa, 052 / 428 0115
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Sov.hrdinov 79, 089 01 Svidník, 054 / 788 0030
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany
Stummerova 1856, 950 01 Topoľčany, 038 / 532 7131, 038 / 532 7132
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov
Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov, 056 / 672 4884
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, 032 / 650 9551
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
Halenárska 23, 917 01 Trnava, 033 / 534 8051
(Zdravotnícke)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou
Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou, 057 / 446 4631
(Zdravotnícke)
Resocializačné stredisko Cesta istoty
Repejov 19, 068 01 Medzilaborce
(Zariadenia)
Resocializačné stredisko Čistý deň, n.o. Galanta
Hodská cesta 1228, 924 01 Galanta, 031 / 701 3381; 031 / 701 3382
(Zariadenia)
Resocializačné zariadenie Filius Paul
Žibritov 9, 963 01 Krupina
(Zariadenia)
Resocializačné zariadenie Filius Paul
Žibritov 9, 963 01 Krupina
(Zariadenia)
Resocializačné zariadenie ROAD Tomky, n.o.,
Osada Tomky 664, 908 79 Borský Svätý Jur, 034 / 659 8311, 02 / 5341 8222
(Zariadenia)
Retest Bratislava
Ľadová 11, 811 05 Bratislava, 02 / 5244 2601
(Zariadenia)
RS "REZONAL" - Dom života bez drog
Zlatá Baňa 135, 082 01 Prešov, 051 / 77 982 69
(Zariadenia)
S
SAVEZ Košice
Trieda SNP 3, 040 01 Košice
(Neštátne organizácie)
Signál ohrozenia - Centrum Srdiečko - Občianske združenie
Mládežnícka 34, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 41 311 41
(Krízové)
Skupina AA "Nádej"
Rím.-kat. farský úrad, 942 01 Šurany
(Kluby abstinentov)
Skupina anonymných alkoholikov "Fénix"
Kultúrny dom, Námestie, 1. poschodie, 941 06 Komjatice
(Kluby abstinentov)
SLaPA - Banská Bystrica
Banská Bystrica
()
SLaPA - Lučenec
Lučenec
()
SLaPA - Martin
Martin
()
SLaPA - Nitra
Nitra
()
SLaPA - Nové Zámky
Nové Zámky
()
SLaPA - Prešov
Prešov
()
SLaPA - Žilina
Žilina
()
SLaPA Poprad
Poprad
()
SLONAD Nitra - Centrum Slniečko, n.o.
951 01 Nitra, 037 / 658 5190
(Sociálne)
Slovenské krízové centrum
č.d.140, 916 38 Beckov, 032 / 777 7347
(Krízové)
SLP - Bratislava Sasinkova
Sasinkova, Bratislava
()
SLP Bratislava – Antolská
Antolská, Bratislava
()
SLP Košice
Košice
()
SPAS Predná Hora, klub Juraja Marianiho
Daxnerova 1184/6, 050 01 Revúca
(Kluby abstinentov)
Spektrum Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 1191/16, 929 01 Dunajská Streda, 031 / 552 2574
(Neštátne organizácie)
Spektrum Galanta
Námestie detí 1601/1, 924 00 Galanta, 031 / 780 4336
(Neštátne organizácie)
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves
Štefánikovo nám. 17, 052 01 Spišská Nová Ves, 053 / 442 4092
(Osvetové strediská)
Spolok abstinentov Prievidza
Priemstav, Hviezdoslavova ulica 475/3, 971 01 Prievidza
(Kluby abstinentov)
Spolok sv. Vincenta de Paul
Ul. Sv. Michala 43, 934 01 Levice, 036 / 63 792 37
(Iné)
Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica, 048 / 41 535 91, 048 / 41 252 06
(Osvetové strediská)
STROP - Stretnutia rodinných príslušníkov pri A- klube Trnava
A – klub Trnava, V. Clementisa 18, 917 01 Trnava, 033 / 533 1365
(Kluby abstinentov)
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Skalica
L. Svobodu 31, 909 01 Skalica, 034 / 664 93 93
(Pedagogické a psychologické)
Súkromné centrum výchovnej a psychologickej prevencie
Medická 2, 040 11 Košice
(Neštátne organizácie)
Š
Šarišské osvetové stredisko Prešov
Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov, 051 / 772 4749
(Osvetové strediská)
Špecializovaná nemocnica, Centrum pre liečbu drogových závislostí s.r.o.
Pod Laščeky 278, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, 041/ 500 76 92 (číslo funguje ako centrálne)
(Centrum pre liečbu drogových závislostí)
Špeciálno-pedagogická poradňa Galanta
Šafárikova 38, 924 01 Galanta, 031 / 780 4686
(Pedagogické a psychologické)
Špeciálno-pedagogická poradňa pri MŠ a ŠMS Šamorín
931 01 Šamorín - Čilistov, 031 / 626 046
(Pedagogické a psychologické)
Špeciálno-pedagogická poradňa pri ŠZŠ Hlohovec
M.R.Štefánika 38, 920 01 Hlohovec, 033 / 742 2887
(Pedagogické a psychologické)
Špeciálno-pedagogická poradňa pri ŠZŠ Trnava
L. van Beethovena 27, 917 08 Trnava, 033 / 319 89
(Pedagogické a psychologické)
Špeciálno-pedagogická poradňa Vrbové
Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, 922 03 Vrbové, 033 / 779 2324
(Pedagogické a psychologické)
T
Teen Challenge Slovakia, n.o.
P.O.BOX: 34, Vážska 1876/38, 926 01 Sereď, NONSTOP LINKA POMOCI na čísle 0950 622 655
(Zariadenia)
Trenčianske osvetové stredisko
Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín, 032 / 652 5645
(Osvetové strediská)
Trenčiansky samosprávny kraj
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, 032 / 741 1421
(Samosprávne orgány)
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany, 038 / 53 210 64, 038 / 53 230 12 038 / 53 238 36 038 / 53 260 90
(Osvetové strediská)
Trnavské osvetové stredisko
Bratislavská 27, 917 01 Trnava, 033 / 551 1187
(Osvetové strediská)
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, P.O.BOX 128, 917 01 Trnava, 033 / 593 3382
(Samosprávne orgány)
TROJLÍSTOK n.o.
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, 051 7754 479
(Sociálne)
TROJLÍSTOK n.o.
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, 051 / 775 44 79 Facebook: https://www.facebook.com/TrojlistokNo/
(Sociálne)
Turčianske osvetové stredisko v Martine
Eštovova 21, 036 80 Martin, 043 / 413 3153
(Osvetové strediská)
U
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – detašované pracovisko
Budova Okresného úradu Partizánska 1057, 069 01 Snina, 057 / 76 022 53
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – detašované pracovisko
Nám. Slobody 87, 083 01 Sabinov, 051 / 48 806 31
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – detašované pracovisko
Hollého 20, 073 01 Sobrance, 056 / 65 240 17
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb - detašované pracovisko Dubnica n/Váhom
Bratislavská 830, Dubnica n/Váhom, 042 / 442 2085
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb - detašované pracovisko Nové mesto n/Váhom
Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové meston/Váhom, 032 / 77 425 11
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb - detašované pracovisko Partizánske
Nádražná 686/4, Partizánske, 038 / 749 4697
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
Budova Mestského úradu Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
Legionárska 5, 911 01 Trenčín
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
Kláštorská 19, 085 01 Bardejov
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
Kukorelliho 10, 066 01 Humenné
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
Levočská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
budova mestského úradu M. R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
Wolkerova 3, 058 01 Poprad
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
Sládkovičova 13, p. p. 67, 064 01 Stará Ľubovňa
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
Hlavná 18, 040 01 Košice-mesto
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
Hronského 1191, 093 01 Vranov nad Topľov
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
Humenská 51, 041 25 Košice-okolie
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
Námestie osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko
E. Rótha 49, 048 01 Rožňava
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Komárno
Senný trh 3, 945 01 Komárno, 035 / 771 3910
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Levice
Dopravná 14, 934 03 Levice, 036 / 631 2670
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Považská Bystrica
Pionierska 981/1, 017 01 Považská Bystrica, 042 / 436 1215
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Prešov
Čsl.armády 29, 080 01 Prešov, 051 / 772 4677
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Prievidza
Vansovej 28, 971 01 Prievidza, 046 / 542 3414
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Svidník
Sov.hrdinov 78/456, 089 01 Svidník, 054 / 752 25 07
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Topoľčany
Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany, 038 / 53 672 21; 038 / 53 672 36
(Pedagogické a psychologické)
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Trenčín
Palackého ul., 911 01 Trenčín, 032 / 652 1519
(Pedagogické a psychologické)
Ú
Únia centier prevencie a pomoci - Dafné, o.z. Centrum prevencie a pomoci Dafné
Dom odborov, nám. Ľ.Štúra 1, 010 01 Žilina, 041 / 763 1222
(Neštátne organizácie)
ÚPSVaR - oddelenie poradensko-psychologických služieb
Špitálska 8, 812 67 Bratislava, 02 / 204 55 964, 02 / 204 55 919
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb - Pracovisko I. stupňa Hlohovec
Jarmocká 3209/3, 920 01 Hlohovec, 033 / 24 426 73
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Bratislava
Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava 1, 02 / 204 47 816
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Bratislava 1
Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava, 02 / 204 43 734
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Bratislava 2
Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava, 02 / 204 43 720
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Bratislava 3
Junácka 1, Bratislava, 02 / 204 46 818
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Bratislava 4
Karloveská 2, Bratislava, 02 / 204 48 835
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Čadca
Matičné nám. 1617, 022 01 Čadca, 041 / 43 044 27
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Pezinok
Moyzesova 2, 902 01 Pezinok, 033 / 24 436 16
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Pezinok - Pracovisko I. stupňa Senec
Kysucká 14, 903 01 Senec, 02/ 204 53 639
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko psychologických služieb - Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina, 041 / 51 194 16
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko psychologických služieb Martin
Novomeského 4, 036 01 Martin, 043 / 42 203 01
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko psychologických služieb Ružomberok
Nám. Slobody 9, 034 01 Ružomberok, 044 / 43 290 28
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko-psychologických služieb Dolný Kubín
Námestie slobody 2, 026 01 Dolný Kubín, 043 / 58 626 75
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - referát poradensko-psychologických služieb Dunajská Streda
Ándorská 41, 929 01 Dunajská Streda, 031 / 55 256 66
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - referát poradensko-psychologických služieb Galanta
Staničná 5, 924 00 Galanta, 031 / 78 050 54
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - Referát poradensko-psychologických služieb Liptovský Mikuláš
Hodžova ul. 30, 031 80 Liptovský Mikuláš, 044 / 54 763 48
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - referát poradensko-psychologických služieb Malacky
Záhorácka 2492/60A, 901 01 Malacky, 034 / 24 446 16
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - referát poradensko-psychologických služieb Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 28 Piešťany, 033 / 24 416 05
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - referát poradensko-psychologických služieb Senica
Vajanského 17, 905 01 Senica, 034 / 24 406 20
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR - referát poradensko-psychologických služieb Trnava
J. Bottu 4, 917 01 Trnava, 033 / 24 406 15
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVaR v Námestove - Detašované pracovisko Tvrdošín - Referát poradensko psychologických služieb
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, 043 / 53 022 25
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Nitra
Štefánikova 88, 949 01 Nitra, 037 / 65 232 30 alebo: 037 / 69 262 91
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Nové Zámky
M.R.Štefánika 25, 940 01 Nové Zámky, 035 / 640 2489
(Pedagogické a psychologické)
ÚPSVR Nové Zámky, odb. soc. vecí Nové Zámky, pracovisko Šaľa
Pázmáňa 52/21, 927 01 Šaľa, 031 / 77 090 16
(Sociálne)
ÚPSVR Nové Zámky, pracovisko Šaľa - referát poradensko-psychologických služieb
Pázmáňa 52/21, 927 01 Šaľa, 031 / 77 126 43
(Pedagogické a psychologické)
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 472 2129
(Samosprávne orgány)
Úrad justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Dunajská Streda
Ádorská 35, 929 24 Dunajská Streda, 0961 / 113 601
(Súdnictvo a väzenstvo)
Úrad justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Galanta
Hlavná 13, 924 00 Galanta, 0961 / 123 601
(Súdnictvo a väzenstvo)
Úrad justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Senica
Moyzesova 1, 905 31 Senica, 0961 / 153 601
(Súdnictvo a väzenstvo)
Úrad Košického samosprávneho kraja - odbor školstva
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, 055 / 726 8269
(Samosprávne orgány)
Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí
Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, 055 / 726 8280
(Samosprávne orgány)
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Štefánikova 69, 949 80 Nitra, 037 / 69 229 54, 037 / 69 229 52
(Samosprávne orgány)
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor školstva, mládeže, športu a kultúry
Štefánikova 69, 949 80 Nitra, 037 / 69 229 40
(Samosprávne orgány)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov, 054 / 486 5422
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Vajanského 10
Miletičova 21, 821 81 Bratislava, 02 / 5930 4133
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda, 031 / 590 1552
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta, 031 / 789 2155
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Sokolovská 2, 066 01 Humenné, 057 / 770 8202
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Dr.Alexandra 61, 060 01 Kežmarok, 052 / 451 3107, 052 / 452 2546
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie 9, 042 11 Košice, 055 / 680 5331
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
Záhorácka 2942, 901 01 Bratislava, 034 / 772 2101
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, 056 / 642 3861
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto n/Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto n/Váhom, 032 / 774 5415
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske, 038 / 749 3158
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany, 033 / 776 1297
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Popradské nábrežie 65/16, 058 01 Poprad, 052 / 716 3476
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisko Bánovce nad Bebravou
957 01 Bánovce nad Bebravou, 038 / 760 3775
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 051 / 773 2900
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112, 048 01 Rožňava, 058 / 788 0511
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senec
Hurbanova 21, 903 01 Senec, 02 / 4020 2415
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
Vajanského 17, 905 01 Senica, 034 / 651 3825
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 63, 052 21 Spišská Nová Ves, 053 / 417 7312
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Farbiarska ul., 064 01 Stará Ľubovňa, 052 / 426 7110
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Hlavná 26, 091 01 Stropkov, 054 / 742 3741
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Záborského 8, 075 01 Trebišov, 056 / 672 5261
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
Štefánikova 20, 911 01 Trenčín, 032 / 741 5214
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
J.Bottu 4, 917 01 Trnava, 033 / 550 1243 kl.251
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Hlavná 7, 093 01 Vranov nad Topľou, 057 / 442 2706
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Čadca
Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca, 041 / 433 4731
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Dolný Kubín
Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín, 043 / 581 0159
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Komárno
Nám. M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno, 035 / 776 9169, 035 / 776 9169
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Levice
Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice, 036 / 635 1315
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Liptovský Mikuláš
M.Hodžu 30, 031 80 Liptovský Mikuláš, 044 / 547 6361
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Martin
Novomestského 4, 036 01 Martin, 043 / 413 2804
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Námestovo
A.Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo, 043 / 552 3722
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Nitra
Štefánikova 88, 949 01 Nitra, 037 / 692 6209
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Nitra, pracovisko Zlaté Moravce
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce, 037 / 640 1102
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Nové Zámky
Kapisztóryho 1, 940 01 Nové Zámky, 035 / 690 5464, 035 / 690 5464
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Považská Bystrica, pracovisko Púchov
Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica, 042 / 460 2109
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Prievidza
Šumperská 1, 971 01 Prievidza, 046 / 516 6411, 046 / 516 6411
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Ružomberok
Námestie slobody 9, 034 01 Ružomberok, 044 / 431 2125
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí Topoľčany
Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany, 038 / 53 572 08
(Sociálne)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odd. SPO a SP Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina, 041 / 244 03 82
(Sociálne)
Úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, 02 / 4928 4239
(Zdravotnícke)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, 02/572 95 111
(Štátna správa)
Ústav na výkon trestu a odňatia slobody Nitra
Vašinova 124/59, priečinok 18 C, 950 61 Nitra-Chrenová, 037 / 73 365 43
(Súdnictvo a väzenstvo)
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Želiezovce, priečinok 42/VD, 937 01 Želiezovce, 036 / 77 112 89
(Súdnictvo a väzenstvo)
Ústav na výkon väzby Nitra
Cintorínska 3, 950 50 Nitra 1, 037 / 65 288 07 - ústredňa
(Súdnictvo a väzenstvo)
Ústredie práce, soc.vecí a rodiny, Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny
Župné námestie 5-6, 812 67 Bratislava, 02 / 572 9313, 02 / 572 9313, 02 / 572 9313
(Sociálne)
Útulok - Domov dôchodcov a DSS pre dosp.
Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš, 044 / 553 1063
(Iné)
Útulok "Azylový dom Emauzy" (Križovatky, neinvestičné fondy) Holíč
J.Čabelku 14/770, 908 51 Holíč, 034 / 668 3110
(Iné)
Útulok "Azylový dom pre bezdomovcov" Hlohovec
Pribinova21, 920 01 Hlohovec, 033 / 742 3827
(Iné)
Útulok pre bezdomovcov
Kasárenská ul. - areál Novocentra, 940 01 Nové Zámky, 035 / 692 1741
(Iné)
Útulok Sv.Anny pre ženy Hlohovec
Podzámska 4, 920 01 Hlohovec, 033 / 742 4686
(Iné)
Útulok Štart - Domov dôchodcov a DSS pre dosp.
Hviezdoslavova 56 ( Republiky č.22 ), 010 01 Žilina, 041 / 764 5292
(Iné)
V
Vihorlatské osvetové stredisko Humenné
Sokolovská 11, 066 01 Humenné, 057 / 775 2262
(Osvetové strediská)
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava II.
Západná 2, 821 02 Bratislava, 02 / 4341 4054
(Štátne zariadenia)
Výzva, občianske združenie
A. Kmeťa 12, 070 01 Michalovce
(Neštátne organizácie)
Z
Záhorské osvetové stredisko Senica
Hviezdoslavova 323, 905 01 Senica, 034 / 651 3740
(Osvetové strediská)
Zátišie - Prameň nádeje, n.o.
Jarmočná 2, 949 01 Nitra
(Sociálne)
Zátišie, n.o.
Jarmočná 2, 949 01 Nitra
(Neštátne organizácie)
Zdravotné stredisko ul. Schneidera Trnavského - Paracelsus s.r.o.
Schneidera Trnavského 8; dvere: 108, 841 01 Bratislava
(Psychiatrické zariadenia)
Združenie abstinentov Slovenska o.z.
Školské námestie 394/21, 906 38 Rohožník, 034 / 658 8145
(Kluby abstinentov)
Združenie MUDr. Ivana Novotného
Cesta na Červený most 1791/1, 811 04 Bratislava, Karlova Ves, 02 / 622 46 466
(Protialkoholické liečebne)
Združenie občanov ENDORFÍN - E klub Bratislava
Cabanova 3, 841 02 Bratislava
(Kluby abstinentov)
Združenie STORM, program CIRKUS
Nedbalova 17, 949 01 Nitra, (mobil zapnutý len čase služby)
(Sociálne)
Združenie STORM, program CIRKUS
Nedbalova 17, 949 11 Nitra, 0949 584 443 (terénny mobil zapnutý v čase služby)
(Neštátne organizácie)
Združenie STORM, program KROK VPRED, Nitra
Nedbalova 17, 949 01 Nitra
(Výmena a distribúcia injekčných striekačiek a ihiel)
Združenie STORM, program KROK VPRED, Trnava
Trnava
(Výmena a distribúcia injekčných striekačiek a ihiel)
Združenie STORM, program STEREO
Nedbalova 17, 949 11 Nitra
(Neštátne organizácie)
Združenie STORM, program STEREO
Nedbalova 17, 949 11 Nitra
(Neštátne organizácie)
Združenie STORM, program ZÓNA, Sereď
Garbiarska 18, Sereď
(Sociálne)
Združenie STORM, program ZÓNA, Sereď
Garbiarska 18, Sereď
(Výmena a distribúcia injekčných striekačiek a ihiel)
Zemplínske osvetové stredisko Michalovce
Gorkého 1, 071 01 Michalovce, 056 / 644 1348
(Osvetové strediská)
Z-Návrat Centrum, n.o.
Ul. Nová cesta 385, 029 42 Bobrov, 043 / 55 870 26 043 / 55 870 76
(Zariadenia)
Ž
Železničná polícia Trenčín
Železničná 1, 911 01 Trenčín, 032 / 743 2210
(Polícia)
Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva
Komenského 48, 011 09 Žilina, 041 / 5032 232
(Samosprávne orgány)
Žilinský samosprávny kraj, sociálny odbor
Komenského 48, 011 09 Žilina, 041 / 5032 123
(Samosprávne orgány)
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda
Biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda, 031 / 552 2762
(Osvetové strediská)
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy