Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 21. január 2020
 
 

Zoznam publikácií

 
Národná protidrogová stratégia 2009-2012
Dokument 1+ ks Rok vydania: 2009 ISBN: 978-80-8106-026-7
 
 
Národná protidrogová stratégia 2009-2012
Dokument 1+ ks Rok vydania: 2009  
 
 
Autor: Kolektív, Vyšetrovanie drogovej kriminality ( Vzdelávacie aktivity v oblasti drogovej problematiky )
Dokument 1 ks Rok vydania: 2007 ISBN: 978-80-89266-18-0
Poznámka: GS
 
 
Život bez drogy ( Novinárska súťaž 2005 a 2006 )
Dokument 1 ks Rok vydania: 2007 ISBN: 978-80-969584-1-2
Poznámka: GS/PF
 
 
Vybrané otázky - 2006
Dokument 2 ks Rok vydania: 2006 ISBN: 92-9168-250-0
 
 
Pomoc a praktická podpora pri spracovaní charakteristiky drogovej situácie v kraji
Dokument 1+ ks Rok vydania: 2006 ISBN: 978-80-88707-87-5
 
 
Poradne drogového informačného portálu
Dokument 1+ ks Rok vydania: 2006 ISBN: 978-80-88707-92-9
 
 
Autor: Kastelová, Európske drogové politiky - rozšírenie nad rámec nelegálnych drog?
Dokument 1+ ks Rok vydania: 2005 ISBN: 978-80-88707-89-9
 
 
Korporatívny dizajn manuál pre NMCD
Dokument 1 ks Rok vydania: 2005 ISBN: 80-968631-4-2
 
 
Verejné výdavky v oblasti drog v Európskej únii 2000-2004
Dokument 3+ ks Rok vydania: 2004  
 
 
Legislatívne odpovede na nové syntetické drogy 2000-2004
Dokument 2+ ks Rok vydania: 2004  
 
 
Výstupy z tlače za 2004 Výročná správa - III. Diel
Dokument 1 ks Rok vydania: 2004  
 
 
Smernice pre hodnotenie terénnej práce
Dokument 1 ks Rok vydania: 2001 ISBN: 92-9156-024-3
 
 
Systém včasného varovania o nových syntetických drogách ( Návod na jeho implementáciu )
Dokument 1 ks Rok vydania: 2001  
 
 
Súčasnosť a perspektívy využívania informačných systémov v boji proti drogám
Dokument 1 ks Rok vydania: 2001 ISBN: 80-969083-9-1
Poznámka: GS
 
 
Alkohol, tabak a drogy u študentov vysokých škôl na Slovensku - 1999
Dokument 2 ks Rok vydania: 2000 ISBN: 80-7167-042-1
 
 
Porovnanie prieskumov ESPAD na Slovensku v rokoch 1995-1999
Dokument 2 ks Rok vydania: 2000 ISBN: 80-7167-041-3
 
 
Kvalifikácia a spôsobilosť pre poradenstvo a liečbu drogovo závislých
Dokument 1 ks Rok vydania: 1999  
 

* publikácie sú k dispozícii v knižnici Národného monitorovacieho centra pre drogy.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy