Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 24. február 2020
 
 

Základné informácie o OKPSaMD

OKPSaMD, 16.4.2018

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog

Od roku 2013, po delimitácii agendy koordinácie národnej protidrogovej politiky  z Úradu vlády SR, pôsobí odbor pod týmto názvom na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej  republiky. 
S účinnosťou od 1. decembra 2016  Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog (OKPSaMD) podlieha štátnemu tajomníkovi  MZ SR.

Od roku 2015 vykonáva funkciu riaditeľky odboru Mgr. Nadežda Lobodášová.

OKPSaMD sa organizačne sa člení na dve oddelenia:

  • oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie.
  • oddelenie monitorovania drog - Národné monitorovacie centrum pre drogy, člen medzinárodnej informačnej siete o drogách a drogových závislostiach REITOX/Európskeho monitorovacieho centra pre drogy.
Zamestnancami OKPSaMD k 9.septembru  2019 sú:

LOBODÁŠOVÁ Nadežda, Mgr., riaditeľka odboru OKPSaMD
KOVÁCSOVÁ Šárka, Ing., vedúca oddelenia KPS
BALÁŽOVÁ Bibiána, Mgr.
DEBNÁROVÁ Eva, RNDr.
EŠTOKOVÁ  Margita, Ing.
GOGOROVÁ Ingrid, Mgr.

WEINEROVÁ Terézia, Mgr., vedúca oddelenia MD/NMCD  
KASTELOVÁ Eleonora, PhDr.
KOREŇ Peter, MUDr.
FELCANOVÁ Michaela, Mgr.,PhD
----
SÝKOROVÁ Eleonóra, Ing.
(MD a RD od 2017)


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy