Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 28. január 2020
 
 

Výročné správy a dáta

EMCDDA, 26.1.2015

Výročná správa o stave drogovej problematiky v Európe podáva prehľad o drogovom probléme - fakty, čísla a analýzy v rámci Európy a v jednotlivých európskych krajinách. Výročná správa EMCDDA je každoročne publikovaná v 23 jazykoch a je dostupná na stránkach EMCDDA.

Vybrané témy - každý rok EMCDDA v spolupráci s monitorovacími centrami vyberá tzv. Vybrané témy (Selected Issues), podľa aktuálnosti potrieb. Vybrané témy podávajú hĺbkovú analýzu, vývoj, hlavné trendy a výsledky štúdií za niekoľko rokov v danej oblasti.

Štatistický bulletín – EMCDDA ho pripravuje k svojej výročnej správe. Štatistický bulletín obsahuje 500 tabuliek a grafov ilustrujúcich situáciu v Európe.


Ďalšie, osobitné informácie o jednotlivých krajinách sú publikované v nasledovných výstupoch:

Profily jednotlivých krajín - obsahuje prehľadné grafické zobrazenie pozície krajiny vo vzťahu k zvyšku Európy
Kľúčové údaje - predmetom sú kľúčové štatistické údaje pre každú krajinu
Národné správy jednotlivých krajín - podrobné správy o drogovej situácii v jednotlivých krajinách. Správy sú k dispozícii v anglickom jazyku.

Upozornenie: Uvádzané štatistické údaje vo výročnej správe EMCDDA sa vzhľadom na časový posun v spracovávaní údajov z národných správ a ďalších národných zdrojov, vzťahujú na obdobie minimálne dva roky pred rokom vydania konkrétnej výročnej správy.

 


 1)   Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2014

2)   Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2013

3)     Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2012
4)     Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2011
5)     Slovenská verzia európskej správy o stave drogovej problematiky 2010 

 

------------------------------------

Vybrané témy Výročnej správy EMCDDA 2007

 

  1. Drogy v doprave - Riadenie pod vplyvom psychoaktívnych látok - kanabisu a benzodiazepínov
    Pozri túto tému z hľadiska európskej situácie a z hľadiska Slovenska.
  2. Kokaín a crack - Užívanie kokaínu a cracku sa  v Európe stáva problémom verejného zdravia.
    Pozri túto tému z hľadiska európskej situácie a z hľadiska Slovenska.
  3. Užívanie drog medzi veľmi mladými ľuďmi - Pozornosť sa zameriava na užívanie drog u deti  pod 15 rokov: prevalencia, opatrenia a prevencia.
    Pozri túto tému z hľadiska európskej situácie a z hľadiska Slovenska

Súhrny týkajúce sa jednotlivých vybraných tém:
ZHRNUTIE - vybraná otázka č. 1: Drogy a riadenie vozidiel
ZHRNUTIE - vybraná otázka č. 2: Užívanie drog a problémy medzi maloletými osobami (do 15 r.)
ZHRNUTIE - vybraná otázka č. 3: Kokaín a crack - narastajúci problém pre zdravotníctvo

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy