Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 15. december 2019
 
 

Úmrtia spojenené s užívaním drog a úmrtnosť užívateľov drog

Drug-related death and mortality - DRD
 
Indikátor obsahuje údaje o najzávažnejšom dôsledku užívania drog, t.j. o počtoch a charakteristikách osôb, ktoré zomreli v dôsledku užívania drog.
Koncentruje údaje z dvoch rozdielnych, ale navzájom sa doplňujúcich úrovní monitoringu tohto fenoménu:

  • Monitoring úmrtí súvisiacich s drogami  (Špeciálny register)
  • Úmrtnosť medzi užívateľmi drog.
Úmrtia súvisiace s drogami sa rozdeľujú na priame úmrtia (predávkovanie) a nepriame úmrtia, ktoré sú spôsobené pod vplyvom drog ako napr.: nehoda, násilná smrť, samovražda i úmrtia na ochorenia spojené s užívaním drog – sepsa, endokarditída, hepatitída, atď. 

Ukazovateľ úmrtnosť užívateľov drog dopĺňa rutinný štatistický monitoring úmrtí súvisiacich s drogami. Hovorí o miere úmrtnosti, ktorá zahŕňa všetky možné príčiny úmrtí v skupine užívateľov drog, ktorí sa sledujú v čase tzv. kohorty a nie len tie, ktoré priamo súvisia s užívaním drog.
 
Súvisiace linky:
Kľúčový indikátor DRD - EMCDDA
Pracovná skupina NMCD pre úmrtia súvisiace s drogami
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
December 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 
Odkazy