Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 13. november 2019
 
 

Problémové užívanie drog

Problem drug use – PDU
 
Pri problémovom užívaní drog ide o taký stupeň užívania, ktorý nesie v sebe riziká zdravotných, sociálnych alebo trestno-právnych následkov.
Problémový užívateľ alebo problémové užívanie nie je  medicínsky termín. Termín zaviedla EMCDDA  a definuje problémové užívanie drog (PDU) ako: injekčné užívanie drog a/alebo dlhodobé a pravidelné užívanie opiátov a/alebo amfetamínov a/alebo kokaínu.
 
Značná časť problémových užívateľov drog nie je v kontakte so zariadeniami poskytujúcimi služby užívateľom drog, či s inými inštitúciami (napr. trestno-právnymi) - ide o tzv. skrytú časť populácie PDU. Priamymi metódami napr. populačnými prieskumami nie je možné výskyt PDU na danom území odhadnúť, preto sa pre odhad rozsahu problémových užívateľov drog používajú nepriame metódy alebo matematické modely.
 
Takto získané informácie sú použiteľné pre zhodnocovanie potreby liečby, reálne zobrazenie potrieb nákladov spojených s liečbou a starostlivosťou o drogovo závislých a ďalších problémov súvisiacich s užívaním drog, napr. kriminalita.
 
Súvisiace linky:
Kľúčový indikátor PDU- EMCDDA
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy